Wat is Adap?

Wat is Adap?

​ADAP is het centrale loket voor de aanvragen van accreditatie van deskundigheidsbevorderende activiteiten voor paramedici die vallen onder het Kwaliteitsregister Paramedici. ADAP bewaakt zo de kwaliteit van bij- en nascholing en andere activiteiten voor paramedici.

Is logopedie paramedisch?

Logopedie is zorg die nodig is als er problemen zijn met stem, spraak, taal, gehoor en/of slikken. Logopedisten behandelen en houden zich bezig met voorlichting, preventie en onderzoek. Logopedie is gespecialiseerde (gezondheids)zorg of paramedische zorg.

Hebben paramedici registratieplicht?

Paramedici zich laten registeren bij het Kwaliteitsregister Paramedici als zij voldoen aan de opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Vervolgens kunnen zij zich periodiek (elke vijf jaar) herregistreren als zij beschikken over actuele kennis en ervaring.

Wat is een KP-nummer?

Met behulp van het individuele KP-nummer of de naam van de paramedicus (of de praktijk) kunnen collega-behandelaars, (potentiële) cliënten en zorgverzekeraars zien of een paramedicus is vermeld in het Kwaliteitsregister. Behandelaren zullen altijd hun KP-nummer overhandigen als cliënten daarnaar vragen.

Waar vind ik mijn KP nummer?

Het enige dat u daarvoor nodig heeft is het unieke KP-nummer van de zorgverlener. U kunt deze altijd opvragen bij uw paramedicus of de paramedicus die u op het oog heeft.

Wat valt er onder paramedici?

Paramedici zijn zorgverleners die een arts (of in bepaalde gevallen een tandarts of apotheker) mogen helpen bij de diagnose en behandeling van een patiënt. Ze mogen bepaalde technische prestaties en handelingen uitvoeren, in opdracht van de arts, apotheker of tandarts, die per beroep zijn gedefinieerd.

Wat valt er onder paramedische zorg?

Onder paramedische zorg valt fysiotherapie, oefentherapie, logopedie, ergotherapie en diëtetiek. Deze vormen van paramedische zorg worden vanuit het basispakket vergoed. Het doel van de zorg, de vergoeding en de voorwaarden zijn verschillend.