Wat is AB 2ab?

Wat is AB 2ab?

Omdat ab het product is van a en b heet 2ab het dubbele product van a en b.

Hoe herken je een merkwaardig product?

Wanneer je in producten met dubbele haakjes, dus van de vorm (a + b)(c + d), de haakjes wegwerkt en vervolgens de uitkomst herleid kan het soms zijn bepaalde termen gelijk zijn of juist tegengesteld zijn en hierdoor wegvallen. Dit noemen we ook wel merkwaardige producten.

Wat is een dubbel product?

Bij kwadraten van tweetermen spreekt men wel van een dubbelproduct. Bij (a+2)2=a2+4a+4 is 4a het dubbelproduct van ‘a’ en ‘2’.

Wat is 3 a?

A3 is de aanduiding voor een veel gebruikt papierformaat van 297 bij 420 mm. De 3 duidt op het drie maal gehalveerd zijn van een vel A0-papier.

Wat is de toegevoegde Tweeterm?

Een toegevoegde tweeterm zijn 2 eentermen waarvan 1 eenterm hetzelde is en de andere tegengesteld. Om het product te maken van toegevoegde tweetermen pas je de distributiviteit toe. Dit zijn dus merkwaardige producten.

Lees ook:   Hoe reageren op negatieve opmerkingen social media?

Hoe bereken je het product?

Het product van twee of meerdere getallen krijg je door deze getallen met elkaar te vermenigvuldigen. Voorbeeld: Bereken het product van 12 en 7. De delen die je met elkaar vermenigvuldigt, noem je factoren.

Wat is a B ²?

In woorden: Het kwadraat van een som is de som van het kwadraat van de eerste term, het dubbel van het product van de twee termen en het kwadraat van de tweede term.

Hoe moet je een formule substitueren?

Substitueren is het in een formule vervangen van een variabele door een andere formule. Na het substitueren herleid je de formule zo ver mogelijk. LET OP: de formule die je substitueert komt tussen haakjes. Substitueer formule B in formule A.

Wat is een kwadraat van een Tweeterm?

Hoe bereken je kwadraten van tweetermen? Een tweeterm is een som of verschil van 2 eentermen. Voor de formule moet je terugkijken naar de oppervlakte van een vierkant: Z x Z. De 1ste term in het kwadraat is altijd positief, de tweede term ook en voor je dubbel product moet je kijken naar je tekens.

Lees ook:   Hoe oud moet een kip zijn om te broeden?