Wat houdt gendergelijkheid in?

Wat houdt gendergelijkheid in?

Onder gendergelijkheid verstaan we de gelijkstelling en gelijke behandeling van mensen met een verschillend geslacht, gender of seksuele geaardheid in het maatschappelijk verkeer en voor de wet.

Waarom gendergelijkheid?

Waarom is gendergelijkheid belangrijk? Allereerst is het belangrijk dat iedereen weet dat jongens en meisjes even goed zijn. Het moet niet uitmaken of je een jongen of een meisjes bent, welke kansen je krijgt of welke rechten je hebt.

Wat doet Nederland aan gendergelijkheid?

Het thema gendergelijkheid is een van de strategische prioriteiten van het College voor de periode 2020-2023. Daarbinnen gaat de aandacht uit naar het tegengaan van geweld tegen vrouwen, in de privésfeer en op de werkvloer, en naar het bevorderen van arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid van vrouwen.

Hoe is gendergelijkheid ontstaan?

In artikel 119 van het verdrag is het principe van “gelijke beloning voor mannelijke en vrouwelijke werknemers voor gelijke arbeid” ingevoerd, waarin letterlijk staat dat “mannen en vrouwen gelijke beloningen voor gelijk werk moeten krijgen”.

Hoe worden vrouwen gelijk behandeld?

Gelijke behandeling wordt onder meer voorgeschreven door de VN-verdragen van 1966. De Europese Gemeenschap heeft tussen 1975 en 1986 vijf richtlijnen uitgevaardigd over de gelijke behandeling van man en vrouw wat betreft beloning, arbeidsvoorwaarden en sociale zekerheid.

Wat is genderdiscriminatie?

Genderdiscriminatie is bijgevolg een welbepaalde vorm van discriminatie, het is namelijk het ongelijk behandelen van een persoon op basis van het beschermde criterium geslacht. Genderdiscriminatie omvat elke situatie waarbij iemand ongunstiger wordt behandeld omwille van haar of zijn geslacht of gender.

Waarom gender Equality?

Dit draagt bij aan ongezondheid, ongelijkheid en de vicieuze cirkel van armoede en geweld. Als minder vrouwen te maken zouden krijgen met honger, armoede en geweld, dan zouden hun kinderen, jongens en meisjes, een betere start hebben. De complexe problemen honger, armoede en geweld zijn niet zomaar op te lossen.

Wat te doen tegen genderongelijkheid?

Strategisch engagement voor gendergelijkheid

  1. grotere participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt en economische onafhankelijkheid van vrouwen en mannen.
  2. verkleining van de loon- en pensioenkloof tussen vrouwen en mannen en zo ook bestrijding van armoede onder vrouwen.

Hoeveel geslachten zijn er?

Omdat de taal rondom gender en geslacht voortdurend in beweging is, is het moeilijk om een overzicht van alle mogelijke genders te geven. Volgens sommige experts bestaan er wel 100 genders.