Wat houdt een spaarverzekering in?

Wat houdt een spaarverzekering in?

Een spaarverzekering is een combinatie van sparen en verzekeren. Hierbij wordt gedurende een bepaalde periode premie betaald. Het gespaarde geld wordt gespaard zodat later, op een vooraf vastgestelde einddatum, een uitkering of uitkeringen ontvangen kunnen worden.

Is de spaarverzekering van de DELA betrouwbaar?

Het CoöperatiespaarPlan is een spaarverzekering van DELA. Het spaarplan bestaat sinds 2011. Het is een veilige manier om minimaal 10 en maximaal 30 jaar te sparen tegen een vaste rente van 2,00%.

Wat is een spaarverzekering hypotheek?

In de spaarverzekering bouw je een bedrag op, waarmee je je hypotheeklening aan het eind van de looptijd in één keer aflost. Tot aan de aflossing blijft het uitstaande hypotheekbedrag dus gelijk. De rentevergoeding van de spaarverzekering, is gelijk (en soms zelfs hoger) aan de rente die je over de lening betaalt.

Wat doet een levensverzekering?

Een levensverzekering is een verzekering die uitkeert bij overlijden of op een vooraf afgesproken moment. Je bouwt met een levensverzekering een bepaald kapitaal op, dat je in de toekomst voor verschillende doelen kunt gebruiken. Bijvoorbeeld om je hypotheek af te lossen.

Is DELA financieel gezond?

Hoge solvabiliteit Dat de financiële positie van DELA heel sterk is, blijkt uit de zogenaamde solvabiliteitsratio. Dit cijfer geeft aan hoe hoog de buffer is die de verzekeraar heeft opgebouwd. Dus hieruit is ook af te leiden of de verzekeraar op korte – en lange termijn aan zijn verplichtingen kan voldoen.

Wat doe je met een spaarhypotheek?

Een al afgesloten spaarhypotheek blijft gewoon doorlopen. Je mag deze ook oversluiten naar een andere geldgever of meenemen bij een verhuizing. Je hoeft je spaarhypotheek niet stop te zetten bij de verkoop van je huis. Je mag het bedrag van je hypotheek alleen niet meer verhogen of de looptijd verlengen.

Is het verstandig om een spaarhypotheek om te zetten?

Over het algemeen is het niet verstandig om je spaarhypotheek open te breken als deze nog een tijdje loopt. Je gaat bij oversluiten dan misschien wel minder rente betalen, maar profiteert daardoor ook van minder rente over de premie die je inlegt voor de spaarrekening.