Wat houdt de Meldingsverplichting voor de werknemer in?

Wat houdt de Meldingsverplichting voor de werknemer in?

De verplichting om bepaalde documenten aanwezig te hebben op de Nederlandse werkplek van de gedetacheerde werknemer (of direct digitaal beschikbaar te hebben). Het gaat om arbeidsovereenkomsten, loonstrookjes, arbeidstijdenoverzichten, A1-formulieren en betalingsbewijzen.

Wat is de detacheringsrichtlijn?

De detacheringsrichtlijn gaat over gelijke werkomstandigheden (zoals loon) voor werknemers binnen een land, of ze nu burger zijn van dat land of van een ander EU-land.

Wat is de WagwEU?

In de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) staan de arbeidsvoorwaarden voor tijdelijke buitenlandse gedetacheerde werknemers met een buitenlandse werkgever. De WagwEU beschermt deze werknemers beter en bestrijdt oneerlijke concurrentie op basis van arbeidsvoorwaarden.

Wat is een gedetacheerde werknemer?

Detachering houdt in dat een ander bedrijf personeel aan je uitleent. De gedetacheerde werknemer staat daarbij meestal niet bij jou op de loonlijst. De medewerker heeft dan een vaste of tijdelijke arbeidsovereenkomst met een detacheringsbureau of een ander bedrijf dat personeel uitleent.

Lees ook:   Hoelang moet kipfilet koken voor de hond?

Wat is detachering in transport?

Antwoord: Er is sprake van detachering als voor het werk dat wordt verricht een nauwe band bestaat tussen de verrichte arbeid en de lidstaat van ontvangst. Dit is volgens de richtlijn in ieder geval zo bij cabotage en bij derdelandenvervoer.

Welke cao geldt bij detachering?

Werknemers van een detacheringsbureau hebben net als uitzendkrachten recht op de inlenersbeloning zoals benoemd in de ABU-cao.

Wat wordt er in de WagwEU geregeld?

In de WagwEU is geregeld welke arbeidsvoorwaarden gelden voor werknemers van buitenlandse werkgevers die gevestigd zijn in de Europese Unie, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein (EER) of Zwitserland en die tijdelijk in Nederland werken.

Hoe lang mag je gedetacheerd zijn?

Wat is de maximale duur van detachering? Als een bedrijf kiest voor detachering, dan wordt er met het detacheringsbureau afgesproken hoe lang de werknemer wordt ingezet. Hiervoor is er geen maximale duur. De werknemer krijgt dan weer een contract van het detacheringsbureau, omdat zij de werkgever zijn.

Lees ook:   Wat is de voorspellende waarde van een selectiegesprek?

Wat zijn gedetacheerde leerkrachten?

Leerkrachten kunnen tijdelijk hun loopbaan onderbreken om in te gaan op een detachering. Dat is een statuut waarbij deze leerkrachten gedurende een of meer jaren een functie buiten de school op zich nemen, die een beroep doet op hun pedagogische vaardigheden en bekwaamheden.

Wat zijn mijn rechten bij detachering?

Je blijft als gedetacheerde in dienst van je oude werkgever. Dat betekent dat je onder alle arbeidsvoorwaarden van je werkgever valt. Er verandert dus niets in je rechtspositie en arbeidsvoorwaarden. Je hebt tijdens de detachering recht op ondersteuning van je werkgever, zoals scholing of sollicitatietraining.

Wat is detachering in het onderwijs?

Welke arbeidsvoorwaarden gelden bij detachering?

De arbeidsvoorwaarden bij detachering zijn over het algemeen vrij goed, soms krijgt de gedetacheerde zelfs meer betaald dan de werknemer in dienst bij de werkgever die hetzelfde werk doet. Daarnaast zijn goede opleidingsmogelijkheden en leaseauto’s zeer gebruikelijk.