Wat houden min-uren in?

Wat houden min-uren in?

Kan de werknemer een bepaalde periode de overeengekomen uren niet werken, dan bouwt hij zogenaamde min-uren op. De werknemer moet de niet gewerkte uren dan op een later moment inhalen. Ongeacht het aantal gewerkte uren ontvangt de werknemer steeds hetzelfde salaris.

Wat houd een oproepcontract in?

Als uw werkgever u oproept, beslist u zelf of u gaat werken. Als u gehoor geeft aan de oproep, ontstaat een arbeidsovereenkomst waarbij de afspraken in de voorovereenkomst gelden. Voor elke periode waarin u werkt, krijgt u een nieuwe tijdelijke arbeidsovereenkomst. De werkgever betaalt loon over de uren die u werkt.

Wie heeft recht op een 13e maand?

Je hebt als werknemer recht op een 13e maand of bonus als dat in de toepasselijke cao of in je eigen arbeidsovereenkomst is opgenomen. De dertiende maand en bonus zijn niet hetzelfde. Een 13e maand kan altijd worden uitgekeerd aan de werknemer aan het einde van het jaar.

Lees ook:   Hoe oud is Aruba?

Wie heeft recht op 13de maand?

Als je contract wordt beëindigd voor het einde van het jaar heb je normaalgezien recht op je eindejaarspremie. Die wordt berekend op basis van de periode waarin je in datzelfde jaar hebt gewerkt. In de meeste sectoren is dit recht gewaarborgd als je ontslagen wordt door de werkgever.

Wanneer wordt het loon door de werkgever betaald?

Het overgrote deel van de werknemers ontvangt zijn loon per maand of per periode van vier weken. In de praktijk wordt het loon door de werkgever meestal betaald aan het einde van deze periode. Volgens de wet moet uw werkgever bij een maandloon uiterlijk binnen een maand na afloop van deze periode uw loon betaald hebben.

Wanneer wordt uw loon doorbetaald?

Als u ziek bent, wordt uw loon doorbetaald. Dan heeft u geen recht op loon als u ziek wordt als uitzendkracht. Mogelijk krijgt u een ziektewetuitkering via UWV. Dan heeft u mogelijk recht op doorbetaling van het gemiddeld aantal gewerkte uren. Vraag uw werkgever het aantal uren in uw contract te wijzigen.

Lees ook:   Wat is de westelijke gorilla?

Wanneer moet uw werkgever loon betalen als u ziek bent?

Uw werkgever moet minimaal 70% van uw loon betalen als u ziek bent. In de eerste 52 weken van uw ziekte moet uw werkgever minimaal het minimumloon betalen. Ook als dit meer is dan 70% van uw loon. In het tweede ziektejaar mag uw loon minder zijn dan het minimumloon.

Hoe moet u het minimumloon doorbetalen als u ziek bent?

Volgens de wet moet uw werkgever u minimaal 70% van uw loon doorbetalen als u ziek bent. Is het wettelijk minimumloon hoger? Dan moet de werkgever dit betalen. Soms staan in uw arbeidscontract of cao ‘wachtdagen’.