Wat houd een astma test in?

Wat houd een astma test in?

Een longfunctietest is een soort blaastest. Deze wordt ook wel spirometrie genoemd. De arts weet door deze test hoe goed je longen werken en of er sprake is van vernauwing van je luchtwegen. De longfunctietest helpt de arts om vast te stellen of je astma hebt.

Hoe kan je je longen testen?

De longtest is eenvoudig: je haalt diep adem en dan houd je je adem in terwijl je naar de timer op de Twitter-animatie kijkt. Hoe langer je zonder naar adem te happen kan, hoe hoger je score in de puntenbalk. Vanaf cijfer 2 heb je ‘normale longen’. Houd je je adem in tot je 5 punten behaalt, dan heb je ‘sterke longen’.

Waarom een longfunctieonderzoek?

Waarom wordt het onderzoek uitgevoerd? Bij een longfunctieonderzoek (spirometrie) kunnen we met een blaastest meten hoe de huidige werking van uw longen is. Dit onderzoek kan nodig zijn voor het vaststellen van en de controle op astma of COPD.

Hoe wordt de diagnose astma gesteld?

De diagnose astma wordt gesteld op basis van anamnese en spirometrisch aangetoonde reversibiliteit (FEV1-toename ten opzichte van de waarde vóór bronchusverwijding met ≥ 12% én ≥ 200 ml variabiliteit; FEV1-verschil ≥ 12% én ≥ 200 ml tussen 2 metingen na ≥ 4 weken, ‘beste versus slechtste’) (zie Diagnostische criteria astma).

Wat is de leeftijdsrange astma bij kinderen?

De NHG-Standaard Astma bij kinderen hanteert om deze reden een leeftijdsrange van 16 tot 18 jaar. Voor zorgverleners is het nogal eens een uitdaging om jongeren in deze fase goede ondersteuning te bieden bij het verwerven van zelfredzaamheid en -management.

Wanneer is astma eenmaal gesteld?

Ook als de diagnose astma eenmaal gesteld is blijft de anamnese belangrijk, het is namelijk één van de graadmeters om te zien hoe goed de ziekte onder controle is.

Hoe worden patiënten met astma en COPD behandeld?

Patiënten met astma én COPD (ook wel ‘astma en COPD overlapsyndroom’, afgekort ‘ACOS’ genoemd) worden medicamenteus behandeld volgens de NHG-Standaard Astma bij volwassenen en niet-medicamenteus (bijvoorbeeld middels leefstijladviezen) (zie NHG-Standaard COPD).