Wat gebeurt met oude windmolens?

Wat gebeurt met oude windmolens?

Oude windmolens of molens met een voor huidige begrippen te klein vermogen, worden vervangen door nieuwe, krachtiger exemplaren. Veel van de oude molens kan worden hergebruikt. Het probleem is het niet goed recyclebare composietmateriaal waarvan de rotorbladen zijn gemaakt.

Hoe duur is een windmolen?

Windturbines van onder de 100 kilowatt kosten ongeveer rond de €2500 tot €7000 per kilowatt aan capaciteit. Heb je dus een windmolen van bijvoorbeeld 10 kilowatt op het oog (waarmee je een behoorlijk groot huis van stroom kan voorzien) dan zijn zullen de aanvankelijke kosten rond de €40.000 – €70.000 bedragen.

Kan je een windmolen recyclen?

De Spaanse windturbinebouwer Siemens Gamesa heeft als eerste recyclebare wieken voor windmolens ontwikkeld. Door hergebruik van de bladen kan worden voorkomen ze de komende jaren voor grote bergen schroot zorgen.

Wat kost 1 windmolen op zee?

Nederland verdient ook aan het transport van de molens op zee en het maken van de funderingen. Op dit moment zijn de kosten: Een windmolen op zee 2000 euro /kW (vermogen) = 6 miljoen (per 3 MW molen) Onderhoud 240.000 over 20 jaar.

Wat kost een kleine windmolen?

Naar schatting staan er in Nederland momenteel meer dan 150 kleine windmolens, vooral bij melkveehouders die zo hun energiekosten drukken. De moderne windmolens hebben een gemiddelde ashoogte van 15 meter. Met een capaciteit van 30.000 kWh kosten ze ongeveer € 40.000 inclusief aansluiting op de meterkast.

Hoe milieuvriendelijk is een windmolen?

Tijdens het opwekken van stroom met een windmolen komt er geen CO2, fijnstof of stikstofoxide in de lucht. Er komt wel CO2 vrij bij tijdens de bouw, bij het onderhoud en de afbraak van de windturbines, want daarvoor is energie nodig uit fossiele brandstoffen. Maar over de hele levensduur is die uitstoot erg laag.

Wat zijn de voordelen van biogascentrale?

Biogas heeft bijvoorbeeld een verminderde bijdrage aan het broeikaseffect. Biogas is namelijk een Co2 neutraal gas. Biogas heeft daarnaast een minder doordringende geur waardoor de stankoverlast voor de omgeving ook teruggedrongen kan worden. Biogas kent lagere transportkosten dan andere brandstoffen.