Wat gebeurt er als je dronken fietst?

Wat gebeurt er als je dronken fietst?

Ja, je kunt een bekeuring of een rijverbod krijgen voor het rijden onder invloed, ook als fietser. Als fietser mag je ongeveer twee glazen alcohol drinken. Dit komt overeen met 0,5 promille. De officier van justitie bepaalt de hoogte van het boetebedrag.

Kun je je rijbewijs kwijtraken op de fiets?

De politie kan jouw rijbewijs niet innemen als je dronken op de fiets wordt aangehouden. Je kunt wel voor enkele uren een rijverbod krijgen.

Kan je een boete krijgen voor dronken fietsen?

Het is verboden om dronken te fietsen. Volgens de wet ben je ook een bestuurder als je fietst. Heb je 0,54 promille alcohol of meer in je bloed? Dan kun je een boete krijgen van 200 euro.

Waar mag je dronken zijn?

Uw gemeente bepaalt op welke plekken u alcohol mag drinken. Op sommige openbare plekken is het verboden om alcohol te drinken. Een gemeente neemt dit op in haar Algemene Plaatselijke Verordening. Hier vindt u bijvoorbeeld wat wel en niet mag bij het gebruik van alcohol.

Wat gebeurt er als je wordt aangehouden met alcohol?

Word je aangehouden met een promillage vanaf 0,5 dan start justitie een strafrechtelijke procedure. Afhankelijk van hoe hoog het promillage is, krijg je een boete, rijontzegging of gevangenisstraf. Heb je korter dan vijf jaar je rijbewijs dan geldt 0,2 promille als maximum. Het CBR kan je rijbewijs ongeldig verklaren.

Hoe hoog is de boete voor rijden met alcohol?

Welke boetes kan men krijgen bij alcohol in het verkeer?

Alcoholpromillage beginnend bestuurder Boete
Van 0,20/0,50 tot 0,80 promille 360,-
Van 0,8 tot 1,0 promille 500,- + 2 maanden OBM* onvoorwaardelijk
Van 1,0 tot 1,15 promille 600,- + 2 maanden OBM* onvoorwaardelijk
Van 1,15 tot 1,3 750,- + 2 maanden OBM* onvoorwaardelijk

Kun je je rijbewijs kwijtraken als je geflitst wordt?

De politie vordert uw rijbewijs in bij overschrijding van de plaatselijke maximumsnelheid met 50 km per uur door u staande te houden. Maar als u bent geflitst met een overschrijding van (meer) dan 50 km van de toegestane snelheid, kunt u achteraf uw rijbevoegdheid kwijtraken.

Hoe hoog is de boete voor openbaar dronkenschap?

Strafbaar is hij die “zich in kennelijke staat van dronkenschap op de openbare weg bevindt”. Deze strafbare gedraging kent de volgende maximumstraf: een hechtenis van ten hoogste twaalf dagen of een geldboete van de eerste categorie. Een geldboete van de eerste categorie kan (in 2018) maximaal 415 euro bedragen.

Wat staat er in de Drank- en Horecawet?

De Drank- en Horecawet is bedoeld om de verkoop van alcohol op een verantwoorde manier te laten gebeuren. De wet richt zich met name op de verkopers (verstrekkers) van alcohol in horeca (hotel, restaurant en café), sportkantines, slijterijen en winkels.