Wat gebeurt er als een ETF wordt opgeheven?

Wat gebeurt er als een ETF wordt opgeheven?

Wanneer een ETF van de beurs gehaald wordt, en geliquideerd wordt, zal de sponsor alle assets under management verkopen. Dit zijn bijvoorbeeld de aandelen in de portfolio van het fonds.

Wat gebeurt er op de vervaldag van een gestructureerd product?

Gestructureerde producten kunnen een vervaldatum hebben. Na deze datum zijn ze niet meer verhandelbaar. Daarnaast worden ze doorgaans contant verrekend. Het kan ook voorkomen dat een gestructureerd product contant wordt verrekend op de vervaldatum.

Wat betekent het als een ETF als leveraged ETF wordt aangeduid?

Dit is een ETF met een hefboomwerking. Wanneer een hefboomwerking van toepassing is, betekent dit dat u bij de uitgevende partij geld leent om meer in de onderliggende producten te beleggen dan het door u belegde bedrag. Het onderliggende product van een leveraged ETF is vaak een index.

Wat is het belangrijkste verwachte kenmerk van een tracker?

Trackers hebben kenmerken van een beleggingsfonds. Met één transactie geven ze toegang tot een gespreide portefeuille. Trackers hebben daarnaast ook kenmerken van een aandeel. Ze noteren op de beurs en worden er ook continu verhandeld.

Kan een ETF stoppen?

De ETF zal in een addendum aan het prospectus duidelijk stellen op welke datum hij stopt met verhandelen en op welke datum de portefeuille wordt geliquideerd. De clou hier is dat u echter moet weten dat uw ETF ermee ophoudt.

Wat zijn non Tradable aandelen?

Indien er onvoldoende vrije ruimte is, zal uw order worden geweigerd. Indien u uw claims heeft aangemeld, zullen deze claims na de deadline uit uw portefeuille worden geboekt en ontvangt u een reserveringsregel voor de te ontvangen aandelen. U ziet dit in uw portefeuille in de vorm van een “non-tradeable” positie.

Wat is ticker ETF?

Een ticker is een combinatie van cijfers en/of letters waaraan een effect zoals een aandeel, obligatie of ETF kan worden geïdentificeerd. Elk bedrijf dat naar de beurs gaat krijgt een ticker symbol toegewezen. Deze worden gebruikt ter identificatie van het effect. In Europa gebruiken de beurzen meestal 3 á 4 tekens.

Wie beheert een ETF?

ETF Capital Management beheert een mondiaal fonds van ETF’s. Claymore Securities beheert specialty Claymore ETF’s. ProFunds beheert short en leveraged ETF’s. Van Eck Global beheert Market Vectors ETF’s.

Waarom beleggen in ETF’s?

De voordelen van ETF beleggen Bij een ETF is het koersverloop veel rustiger. Een Index of grondstof kan ook niet failliet gaan en de kans dat een hele groep bedrijven vallende onder 1 ETF het loodje legt is ook klein. Uiteraard is er een klein risico dat als het heel slecht gaat de waarde van een ETF flink daalt.

Is het rendement van een gestructureerd product altijd vantevoren bekend?

Waarom gestructureerde producten Met standaard instrumenten, zoals aandelen en obligaties, kan daaraan meestal niet worden voldaan. Gestructureerde producten zijn unieke instrumenten, omdat de kenmerken van het gestructureerde product van tevoren bekend zijn.

Wat is een kenmerk van een gestructureerd product?

Gestructureerde producten zijn financiële producten die zijn opgebouwd uit meerdere beleggingen zoals aandelen, obligaties en opties. Zij hebben vaak andere kenmerken dan een directe belegging in een van deze instrumenten.

Kun je een gestructureerd product altijd verkopen?

Als belegger moet je de intentie hebben om het gestructureerde product gedurende een langere tijd aan te houden, ongeacht de ontwikkelingen. Het is doorgaans namelijk moeilijk of zelfs onmogelijk om het product tussentijds te verkopen, vanwege de beperkte verhandelbaarheid ervan.