Wat gaat voor vergunningvrij of bestemmingsplan?

Wat gaat voor vergunningvrij of bestemmingsplan?

Bij toepassing van artikel 2 is geen vergunning vereist voor het bouwen en afwijken van het bestemmingsplan. Dit betekent echter niet dat in het geheel niet aan het bestemmingsplan hoeft te worden getoetst, omdat de omvang van het erf kan worden beperkt door het bestemmingsplan.

Wat mag je bouwen in bestemming Tuin?

In een bestemmingsplan wordt door gemeenten vaak de bestemming ‘Tuin’ toegekend aan voortuinen en zijtuinen. Dit heeft als doel het tegengaan van bebouwing voor of naast de woning. In de planregels is dan opgenomen dat hier niet mag worden gebouwd.

Wat is tuinmeubilair Bor?

De rechtbank stelt vast dat het Bor geen definitie van tuinmeubilair kent, maar dat tussen partijen niet in geschil is dat een pergola als zodanig is aan te merken. Partijen verschillen evenwel van mening omtrent het antwoord op de vraag of sprake is van een carport of een pergola.

Is erf hetzelfde als tuin?

Een perceel dat bijvoorbeeld de bestemming “bollengrond” heeft, mag niet als een tuin bij een woning worden ingericht. Hetzelfde geldt voor grond met de agrarische glastuinbouwbestemming. Het perceel met die bestemming kan niet worden aangemerkt als erf.

Wat is het bouwvlak van een perceel?

Een bouwvlak is een duidelijk omlijnt stuk grond (vlak) binnen de betreffende bestemming waar volgens de bouwregels van het bestemmingsplan in gebouwd mag worden. Afhankelijk van de regels kan dit het hoofdgebouw zijn, maar ook bijgebouwen en meer.

Wat is de omgevingsvergunning voor bouwwerken?

Doet u kleine bouwwerken aan of rond uw woning (plaatsen van een tuinhuis, aanleggen van een vijver of zwembad), dan hebt u niet altijd een omgevingsvergunning nodig. Voor bepaalde werken volstaat het om de werken aan uw gemeente te melden.

Wat is een vergunningsvrije aanbouw?

Een vergunningsvrije aanbouw mag nooit hoger gebouwd worden dan 30cm boven de hoogte van de 1e bouwlaag. De vergunningsvrije aanbouw is nooit hoger dan 5 meter. Een vergunningsvrije aanbouw mag niet dieper zijn dan 4 meter. Je mag maar een bepaald percentage van jouw achtererfgebied vergunningsvrij aanbouwen.

Wat is een vergunning voor een bijgebouw?

Ben je van plan een bijgebouw zoals een tuinhuis, buitenverblijf, terrasoverkapping of poolhouse te plaatsen dan kan een vergunning nodig zijn. Hoogte: het vaststaande bijgebouw mag niet hoger zijn dan 4 meter (gemeten van vanaf de grond) en moet zich minstens 3 meter vanaf de perceelgrens bevinden.