Wat doet werkgever met ziektebriefje?

Wat doet werkgever met ziektebriefje?

Dit document informeert de werknemer bij wie en uiterlijk hoe laat hij zich moet ziek melden, of het verblijfadres tijdens de ziekte gemeld moet worden en of hij of zij zich ter beschikking moet stellen van een door de werkgever aangestelde controlearts.

Hoelang heb je tijd om een ziektebriefje binnen te brengen?

Bepaalt u geen termijn waarin uw werknemer u moet informeren, dan moet hij of zij u het medisch attest binnen de twee werkdagen bezorgen. Dat is wettelijk vastgelegd.

Hoeveel dagen ziek zonder doktersbriefje?

Geen ziektebriefje meer voor een korte ziekte Een werknemer die maar voor één dag ziek is, zal geen ziektebriefje meer moeten afgeven aan zijn werkgever. Indien hij voor langer dan één dag ziek is, moet hij wel een ziektebriefje afgeven aan zijn werkgever.

Wie mag er een ziektebriefje schrijven?

Een werknemer is niet bij wet verplicht een geneeskundig getuigschrift voor te leggen om zijn of haar afwezigheid te rechtvaardigen. U kan wel een verplichting opnemen in het arbeidsreglement of de collectieve arbeidsovereenkomst. Ook op uw eenvoudig verzoek moet de werknemer een ziektebriefje afleveren.

Kan ik vroeger gaan werken dan doktersbriefje?

De werkgever mag de werknemer niet beletten om het werk vroeger te hervatten, dit is vóór de einddatum van de arbeidsongeschiktheid die op het geneeskundig getuigschrift vermeld staat.

Wat mag je werkgever vragen als je ziek bent?

De werkgever mag wel vragen naar noodzakelijke informatie rondom je ziekte. Bijvoorbeeld hoe lang je denkt dat je thuisblijft, of je enigszins in staat bent om thuis wat te werken, of er afspraken verzet moeten worden en hoe je te bereiken bent. Het is niet toegestaan om te vragen naar de aard en oorzaak van de ziekte.

Heb je een doktersbriefje nodig als je ziek naar huis gaat?

Wanneer een werknemer tijdens een lopende werkdag ziek naar huis gaat, is er voor die onderbroken arbeidsdag geen doktersbriefje vereist. Voor een afwezigheid van meerdere dagen is wel altijd een ziektebriefje van de huisarts nodig, ook als er in het bedrijf baaldagen bestaan.