Wat doet natriumhydroxide met je lichaam?

Wat doet natriumhydroxide met je lichaam?

Natriumhydroxide is een zeer corrosieve stof die huid en ogen kan aantasten. Contact met de huid leidt tot weefselbeschadiging, roodheid, jeuk en ernstige brandwonden. De schadelijkheid is terug te voeren op het feit dat natriumhydroxide de in de huid aanwezige vetten verzeept.

Is natronloog schadelijk?

Natronloog is een erg sterke base, en kan invloed hebben op de pH van grond- en oppervlakteater. Ook kan het schadelijk zijn voor de menselijke huid en brandwonden veroorzaken. Natronloog is ook extreem gevaarlijk als het in het oog terechtkomt, aangezien het het hoornvlies kan aantasten.

Hoe gevaarlijk is loog?

Van het inademen van de dampen of nevel van geconcentreerd zuur of loog kunnen de keel en longen ernstig geïrriteerd raken. Met als gevolg ademnood en flink hoesten. Het longweefsel kan beschadigd raken. Na een herstelperiode zullen er geen permanente gevolgen voor de gezondheid zijn.

Waarom wordt natriumhydroxide bijtende soda genoemd?

De vaste witte stof (korrels, schilfers, vlokken, parels) die je verkrijgt door het indampen van de loog wordt bijtende soda of caustische soda genoemd. Deze is zeer goed oplosbaar in water en tijdens het oplossen komt een grote hoeveelheid warmte vrij. Natriumhydroxide is zeer corrosief.

Wat is het gevaar van een corrosieve stof?

Corrosief= bijtend. Corrosieve stoffen kunnen andere stoffen waarmee ze in contact komen vernietigen of onherstelbaar beschadigen. Ze tasten huid, ogen, longen en slijmvliezen aan bij contact. De werking van corrosieve stoffen verschilt van de werking van giftige stoffen.

Wat zit er in natriumhydroxide?

Natriumhydroxide (caustische soda) is een anorganische verbinding met als brutoformule NaOH. De stof komt voor als een witte, hygroscopische vaste stof, die zeer goed oplosbaar is in water. De uiteindelijke oplossing wordt ook wel aangeduid als natronloog.

Hoe maak ik loog?

Uit as van hardhout gemengd met water kan loog gemaakt worden. Er moet genoeg kalium in het hout zitten. Door het as met water te mengen en door een filtersysteem te halen blijft loogwater over. Dit kan geconcentreerder gemaakt worden door het te verhitten en het water te laten verdampen.

Wat doet loog?

Loog is in feite niets anders dan een middel om verf te verwijderen. Maar natuurlijk ook voor andere lakken te verwijderen. Logerij Westland gebruikt hier natronloog voor. Natronloog is daarbij een andere benaming voor natriumhydroxide (NaOH).

Wat doet loog met je lichaam?

Schadelijke effecten van logen Logen kunnen daardoor net als zuren een bijtende werking hebben. Die bijtende werking is in de praktijk niet altijd direct merkbaar terwijl dat bij zuren wel het geval is. Logen kunnen ook de ogen beschadigen en blindheid veroorzaken.

Waar wordt caustic soda voor gebruikt?

Caustic soda is een veelgebruikte product in de industrie. Het wordt ingezet bij de productie van papier, pulp, textiel, zepen en zelfs drinkwater. Het wordt tevens veel gebruikt als ontstopper voor de verstopte afvoeren.

Wat is de pH van natriumhydroxide?

Voorbeeld: 0,1 mol/L NaOH(aq) [OH-] = 0,1 mol/L pOH = -log 0,1 = 1 pH = 13.

Welk gevarensymbool staat voor corrosieve stof?

Bijtend. Hierop staat een reageerbuis afgebeeld waarbij de stof een reactie kan veroorzaken. Dit symbool staat voor bijtende of corrosieve stoffen. De stof is bijtend en kan ernstige brandwonden en oogletsel veroorzaken.