Wat doet morfine in de hersenen?

Wat doet morfine in de hersenen?

Morfine zorgt ervoor dat het ‘bericht’ in de hersenen niet of minder sterk aankomt. Hierdoor voelt u de pijn minder en reageert u er rustiger op.

Is er een alternatief voor morfine?

Fentanyl, buprenorfine, oxycodon, hydromorfon, methadon of tapentadol. Deze medicijnen werken ongeveer even goed.

Is morfine slecht voor je lichaam?

De belangrijkste bijwerkingen zijn: sufheid, verstopping (obstipatie), misselijkheid, duizeligheid en soms verwardheid. De meeste bijwerkingen gaan na enkele dagen vanzelf over als u gewend bent geraakt aan morfine. Verstopping komt vaak langdurig voor.

Waarom voelt een Morfinegebruik geen pijn?

Morfine zorgt ervoor dat het “bericht” in de hersenen niet of minder sterk aankomt. Hierdoor voelt u de pijn minder. Benauwdheid kan zich voordoen bij een slecht pompend hart en slecht werkende longen.

Wat is sterker als morfine?

Sinds popartiest Prince mogelijk overleed aan een overdosis fentanyl, staat dit krachtige opioïd volop in de belangstelling. Het zou honderd keer sterker zijn dan morfine en bovendien ontzettend verslavend zijn.

Wat is sterker dan morfine?

Fentanyl is een morfinomimeticum, een stof met een werking analoog aan die van morfine. Het werkt echter vele malen sterker dan morfine (op gewichtsbasis ca. 80 maal).

Heb je van morfine steeds meer nodig?

Fabel: Van morfine heb je steeds meer nodig. Feit: Zoals u eerder hebt kunnen lezen, is de kans op verslaving aan morfine zeer gering. De reden dat de dosering van morfine zo nu en dan wordt aangepast, is omdat de pijn toeneemt. Er is dan meer morfine nodig om de pijn te kunnen stillen.

Wat maakt morfine verslavend?

Een verslaving treedt op wanneer iemand zonder pijn morfine gebruikt, dan treedt er een bepaalde ‘kick’ op. Deze ‘kick’ treedt niet op wanneer morfine de functie heeft om pijn te verlichten. Zoals bij bijna ieder geneesmiddel dat langdurig wordt gebruikt, is er wel sprake van lichamelijke gewenning aan morfine.

Hoeveel mg morfine mag je per dag?

Volwassenen: Begindosering 10–30 mg 2×/dag, bij een lichaamsgewicht > 50 kg doorgaans 30 mg 2×/dag en bij een lichaamsgewicht < 50 kg, als ook bij ouderen, 20 mg 2×/dag; de dosering verhogen op geleide van de pijn en het optreden van tolerantie.

Hoeveel morfine is veel?

De pijn bepaalt hoeveel morfine u nodig heeft. Daarbij is het goed om te weten dat de dosis van morfine in principe geen bovengrens heeft. Er zijn mensen die het honderdvoudige van de dosering waarmee ze gestart zijn, krijgen toegediend. Fabel: Morfine werkt levensbekortend.