Wat doet lithium met je nieren?

Wat doet lithium met je nieren?

Bovendien leidt langdurige lithiumbehandeling bij een deel van de patiënten tot nierschade met als mogelijke gevolgen een verminderd vermogen om urine te concentreren (nefrogene diabetes insipidus, NDI), de vorming van cystenieren en (heel zeldzaam) nierkanker. Een deel van de patiënten ontwikkelt nierfalen.

Waarom is lithium gevaarlijk?

Te veel lithium in het bloed geeft lithiumvergiftiging. Verschijnselen van lithiumvergiftiging zijn bijvoorbeeld: bevende handen of kaak, misselijkheid, spierzwakte, lopen en praten alsof u dronken bent, een sloom gevoel. Neem bij verschijnselen van lithiumvergiftiging direct contact op met uw psychiater of huisarts.

Hoe lang kun je lithium gebruiken?

U gebruikt lithium meestal meerdere jaren. Als u te vroeg stopt, kunt u weer last krijgen van manie of depressie. Gewone tabletten en capsules innemen met een half glas water. Tabletten met vertraagde afgifte heel doorslikken, dus niet kauwen of fijnmaken.

Kan lithium dodelijk zijn?

Een te grote hoeveelheid lithium in het bloed kan ernstige gevolgen hebben, zoals spierverstijving, spierkrampen, epileptische aanvallen, bewusteloosheid en uiteindelijk, als niet wordt ingegrepen, ook de dood.

Hoe werkt lithium bij bipolaire stoornis?

Wat is lithium? Lithium is een medicijn om acute manie en depressies te verhelpen en toekomstige manieën en depressies te voorkomen. Het wordt ook wel voorgeschreven samen met carbamazepine of valproaat als een medicijn alleen niet voldoende werkt. Hoe lithium werkt is nog onduidelijk.

Hoe snel lithium afbouwen?

In het algemeen wordt aangeraden dat afbouwen van lithium geleidelijk gebeurt, omdat je anders een iets hoger risico van een terugval loopt. Ik hanteer meestal als snelste scenario: verlagen met 200 mg (1/2 tablet van 400 mg) per 2 weken.

Is lithium Schaars?

Voor de lithiumwinning zijn vandaag ook nog grote hoeveelheden energie en/of water nodig, wat milieuproblemen creëert. Daardoor is lithium toch enigszins schaars.

Wat te doen bij overdosis lithium?

Neem bij verdenking op intoxicatie direct contact op met uw psychiater of huisarts. Het tijdelijk stoppen met de lithium kan dan noodzakelijk zijn. U kunt zelf alvast de lithiumspiegel in uw bloed verlagen door extra zout en vocht in te nemen, bijvoorbeeld door één of twee koppen bouillon te drinken.

Wat is een lithiumvergiftiging?

Wat is een lithiumvergiftiging? Bij een spiegel boven 1.5 mmol/l, maar ook wel eens bij een lagere, kan er een lithiumvergiftiging optreden. Dit is, zonder tegenmaatregelen, een ernstige toestand waardoor blijvende schade kan optreden. De oorzaak is meestal een tekort aan vocht en zout bij een gelijkblijvende lithiuminname.

Wat is een lithium geneesmiddel?

Lithium is een doeltreffend geneesmiddel voor de behandeling van patiënten met een bipolaire (manisch-depressieve) stoornis. Het is echter een middel met veel, potentieel ernstige bijwerkingen en een smalle therapeutische breedte. Frequente controle van de lithiumconcentratie en regelmatige controle op bijwerkingen dienen daarom plaats te vinden.

Wat is chronisch lithiumgebruik?

Chronisch lithiumgebruik is gerelateerd aan langzaam progressieve nierinsufficiëntie, die zelden leidt tot terminaal nierfalen (prevalentie: 0,5-1,5%). Het is op dit moment niet goed te voorspellen welke patiënten vatbaar zijn voor de renale bijwerkingen van lithium.

Wat is de breedte van lithium?

Lithium heeft een smalle therapeutische breedte. Dit betekent dat de hoeveelheid van het middel die benodigd is om het middel goedte laten werken dicht bij de grens ligt waarop het medicijn schadelijk wordt. Lithium is gevaarlijk bij overdosering.

Wat is de tegenhanger van serotonine?

Serotonine is ook de tegenhanger van de neurotransmitters adrenaline, dopamine en endorfine. Deze neurotransmitters zorgen ervoor dat je in beweging komt of blijft. Dit terwijl serotonine je rustiger maakt, zodat je bijvoorbeeld kwalitatief goed kunt slapen.

Hoe lang duurt lithium voor manische periodes?

Gaat u lithium gebruiken om manische periodes te voorkomen of te verminderen, dan duurt het meestal een maand voor lithium voldoende effect heeft. Soms duurt het een half jaar of een jaar voor het volledige effect is bereikt. Het werkt bij acht op de tien mensen. Lees meer over manie. Depressie. Verschijnselen.

Wat zijn de bijwerkingen van lithium tabletten?

De meest voorkomende bijwerkingen zijn misselijkheid, diarree, gewichtstoename, trillen van de handen en problemen met concentreren. De misselijkheid en diarree die door lithium wordt veroorzaakt, treedt met name op kort na inname van de tabletten.

Hoe kan lithium gewichtstoename optreden?

Gewichtstoename kan optreden aangezien lithium vocht vasthoudt (het is immers een zout). Deze bijwerking kan moeilijk te vermijden zijn; soms is het nodig om plastabletten te gebruiken. Ook kan lithium dorstig maken, waardoor veel wordt gedronken en dientengevolge geürineerd.