Wat doet een inner join?

Wat doet een inner join?

Inner joins combineren records van twee tabellen als er overeenkomende waarden staan in een veld dat gemeenschappelijk is voor beide tabellen.

Wat is het verschil tussen een inner join en een Outer join?

Een inner join geeft alleen de combinaties waarbij er in beide tabellen een row aanwezig is die aan de where (en de join) voldoet. Een outer join geeft ook die gevallen waarbij er in een van de tabellen geen row aanwezig is. Je krijgt dan voor de kolommen uit de andere tabel null values.

Wat doet een LEFT join?

Een outer-join kan op zijn beurt weer left, right of full zijn. Een left outer join garandeert dus de aanwezigheid van alle rijen van de linker tabel (hier tabel1).

Wat is een full outer join?

Een FULL OUTER Join geeft altijd alle rijen terug van de linker tabel (TabelA) en de rechter tabel (TabelB), met bijpassende rijen van beide kanten.

Wat zijn samengestelde joins?

Hiermee koppel je één tabel (of samengestelde tabel) aan een andere (samengestelde) tabel, maar het is een eenvoudig koppelen van gegevens: je kan geen bewerkingen per rij uitvoeren en op basis van die uitkomst een nieuwe tabel samenstellen.

Wat is een sleutel database?

Een primaire sleutel is een unieke identificatie voor een databank Vermelding. Wanneer een tabel wordt gemaakt, wordt een van de velden meestal toegewezen als de primaire sleutel. Hoewel de primaire sleutel vaak een nummer is, kan het ook een tekstveld of een ander zijn data type.

Wat is primary key in SQL?

In een tabel is het best handig om een rij / record uniek te kunnen identificeren. Daarom wordt er binnen databases gebruik gemaakt van een zogenaamde primary key, in het Nederlands: een primaire sleutel. Met behulp van deze waarde kun je altijd het record terug vinden in deze tabel.

Waar bestaat een database uit?

Een database of databank is een digitale verzameling van gegevens of data. Het is een soort bestand waarin gegevens geplaatst en met elkaar verbonden worden. Binnen een sportclub kan men gebruik maken van een database die alle data bijhoudt die belangrijk zijn voor de club.

Wat is een primary key en foreign key?

Om vanuit de ene tabel een rij aan te wijzen in een andere tabel wordt gebruik gemaakt van foreign keys of in het Nederlands verwijzende sleutels. Een foreign key verwijst dus naar een primary key van een andere tabel.

Wat is het datatype van de primaire sleutel?