Wat dekt een Bestuursaansprakelijkheidsverzekering?

Wat dekt een Bestuursaansprakelijkheidsverzekering?

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering beschermt het privévermogen van bestuurders, commissarissen en toezichthouders tegen het risico dat zij persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor financiële schade door fouten, verzuimen of nalatigheden bij het uitoefenen van hun functie.

Waarom een Bestuursaansprakelijkheidsverzekering?

Waarom nu een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering? De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering beschermt het privé vermogen van de bestuurder indien hij aansprakelijk wordt gesteld voor een handelen en/of nalaten bij zijn organisatie.

Wat dekt een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering niet?

Zo zijn er nog een aantal dekkingsbeperkingen: – milieuverontreiniging; – ongerechtvaardigde bevoordeling van verzekerde(n) en/of derden; – schade als gevolg van het niet tot stand brengen en/of in stand houden van een adequaat pakket verzekeringen ten behoeve van de rechtspersoon; – aansprakelijkheid die uitsluitend …

Waarom een Bestuurdersverzekering?

Waarvoor dient een bestuurdersverzekering? Met alleen een BA-autoverzekering zijn uw eigen lichamelijke letsels niet verzekerd als u in fout bent. Uw BA-auto vergoedt enkel de materiële en lichamelijke schade van de tegenpartij en van uw passagiers. De bestuurdersverzekering biedt daar een oplossing voor.

Lees ook:   Hoe lang moet je met een Noodgebit doen?

Waarom een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering VvE?

De Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering VvE dekt de eventuele vermogensschade voor VvE-bestuurders die voortkomt uit genomen beslissingen die onbedoeld verkeerd uitpakken. Zo voorkomt deze verzekering dat men de eventuele schade uit het privévermogen moet vergoeden.

Wat houdt Milieuschadeverzekering in?

Wat is een Milieuschadeverzekering? Een milieuschadeverzekering is een zakelijke verzekering. De verzekering dekt de kosten als je milieuschade veroorzaakt op jouw locatie of bij een ander. Maar je bent ook verzekerd als een ander milieuschade op jouw locatie veroorzaakt.