Wat betekent toegekend?

Wat betekent toegekend?

(kende toe, heeft toegekend), 1. toewijzen, verlenen: iemand een gratificatie toekennen; aan iets een zeker gezag 2. toeschrijven, aanzeggen: gewicht, waarde aan, hechten aan.

Wat betekent bedrag?

bedrag – Zelfstandignaamwoord 1. som geld, geldsom ♢ Ik heb een aanzienlijk bedrag op mijn rekening staan.

Wat is geheel toegewezen?

toewijzing – zelfstandig naamwoord uitspraak: toe-wij-zing 1. dat wat ontvangen wordt ♢ ik kreeg een toewijzing van 300 euro 2. toestemming om ergens gebruik van te mogen maken ♢ de toewijzing v…

Wat zijn toekenningen?

toekenning – zelfstandig naamwoord uitspraak: toe-ken-ning 1. toestemming om ergens gebruik van te mogen maken ♢ je hebt recht op toekenning van een schadevergoeding Zelfstandig naamwoord: toe-ken-ning de toekenning…

Wat is uitgezet?

uitzetten – Werkwoord 1. ergatief (natuurkunde) in volume toenemen ♢ Bij verhitting zetten de meeste materialen uit. 2. (ov) iemand dwingen een gebied of gebouw te verlaten ♢ Hij werd zonder pardon de zaal uitgezet.

Wat betekent toerekening?

toerekenen – Het toeschrijven van een handeling of een door de mens vervaardigd object aan een persoon of schepper, plaats of tijd; wordt vooral gebruikt met betrekking tot het toeschrijven van een kunstwerk aan een bepaalde kunstenaar of school.

Wat is een ander woord voor bedrag?

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: bedrag (zn): actief, activa, barema, douceurtje, eregeld, facit, geldsom, passief, premie, prijs, rente, schuld, som, somma, summa, tarief, tegemoetkoming, vergoeding.

Wat is schikken?

schik (de; m) 1behaaglijk gevoel; = genoegen: in zijn schik zijn met iets ermee ingenomen schik·ken (schikte, heeft geschikt) 1in orde brengen2een conflict tot een oplossing brengen, doordat iedereen wat toegeeft3ordenen; stoelen om de tafel schikken4zich schikken in iets berusten5gelegen komen: schikt vanmiddag drie …

Wat is iets toegewezen krijgen?

Vervoegingen: heeft toegewezen (volt. deelw.) officieel bepalen dat iemand iets krijgt Voorbeelden: `een minderjarig kind een voogd toewijzen`, `de Olym…

Wat betekent iemand afzetten?

iemand te veel laten betalen voor iets.

Wat betekent uiteen zetten?

uiteenzetten – Werkwoord 1. (ov) een verklarende uitleg van iets geven ♢ Hij nam de moeite de gedachten achter zijn beleid tot in aanzienlijke bijzonderheden uiteen te zetten.

Wat betekend toegerekend?

toerekenen werkw. Verbuigingen: rekende toeVerbuigingen: toegerekend 1) toeschrijven 2) aanrekenen, ten laste leggen Bron: WikiWoordenboek.