Wat betekent Scherven brengen geluk?

Wat betekent Scherven brengen geluk?

De betekenis achter de uitdrukking Scherven brengen geluk komt van bijgeloof. Vroeger dacht men dat, door dingen kapot te gooien in scherven, boze geesten bang werden en wegvluchten. Dat was het geluk achter de scherven: geen enge demonen en geesten meer.

Wie weet uitdrukking?

De uitdrukking Wie weet? wil zeggen dat iets niet helemaal uitgesloten wordt geacht.

Wat betekend zijn eigen glazen in gooien?

Zijn eigen glazen (of ruiten) ingooien of insmijten, ook (met) zijn eigen drieguldens zijn glazen insmijten of door de ruiten gooien, d.w.z. zijn eigen zaak roekeloos en moedwillig bederven.

Wat brengt geluk en ongeluk?

Sommige voortekenen die geluk of ongeluk zouden brengen, zijn wijd verspreid. Bekende voorbeelden zijn: onder een ladder doorlopen, knoeien of morsen van zout of het zien van een zwarte kat, hetgeen ongeluk zou brengen.

Wat zijn scherven?

scherf (de; v(m); meervoud: scherven) 1afgebroken stuk glas, aardewerk enz.

Wat is iets weten?

Antwoord krijgen op een korte vraag; de belangrijkste informatie weten; alles precies weten.

Wat betekent iets weten?

kennis hebben van of omtrent, bekend zijn met; iets te weten komen; ik weet het uit de krant, ik heb het in de krant gelezen; van iets ervan op de hoogte zijn: daar weet ik niets van; hij weet niet wat ziekte is, hij is nooit ziek geweest; iets van iemand weten, op de hoogte zijn van iets aangaande hem (m.n. te zijn…

Wie zijn eigen graf graaft?

Zijn eigen ondergang bewerken. De zegswijze komt in de 17de eeuw voor bij Burchoorn, Nieuwe Werelt vol Gecken, 33: Leckere luyden graven haer eygen graf met haer tanden. Ze is ook in het Engelsch bekend: to dig one’s own grave (Prick, 35).

Wat betekent Je moet een gegeven paard niet in de bek kijken?

Als tegen iemand wordt gezegd dat hij een gegeven paard niet in de bek moet kijken, betekent dit dat hij niet zo kritisch moet zijn over iets wat hij cadeau heeft gekregen. Bij een cadeau is het al leuk genoeg dát je iets krijgt. Het gaat om het gebaar, niet om de waarde of kwaliteit van het geschenk.