Wat betekent rechthebbende in staat tot Beschikkingshandeling?

Wat betekent rechthebbende in staat tot Beschikkingshandeling?

Voor een aantal beschikkingshandelingen heeft de bewindvoerder vooraf toestemming nodig van de rechthebbende of, als deze geen rechtsgeldige toestemming kan of wil geven, schriftelijke machtiging van de kantonrechter.

Wie is auteursrechthebbende?

Maker naar auteursrechthebbende de maker heeft het auteursrecht overgedragen; het auteursrecht is overgegaan op de erfgenamen; niet de fysieke maker, maar de fictieve maker (opdrachtgever, werk-gever of rechtspersoon) is de auteursrechthebbende.

Waar heb je recht op als je onder bewind staat?

Als je onder bewind bent gesteld, wordt alles wat met geld te maken heeft beheerd. Dit zijn dus jouw inkomen en alle toeslagen, uitgaven en schulden en ook eventuele waardevolle goederen zoals een auto of een eigen woning.

Wat zijn de regels waar een bewindvoerder zich aan moet houden?

U keert leefgeld uit aan de betrokkene voor zijn dagelijkse uitgaven. U doet belastingaangifte. U vraagt bijvoorbeeld toeslagen en uitkeringen aan. U houdt de inkomsten en uitgaven bij in een administratie (kijk bij Rekening en verantwoording wat u moet bijhouden en jaarlijks aan de rechter moet laten zien).

Lees ook:   Wat is jouw adres in de sollicitatiebrief?

Hoe kan ik mijn bewindvoering stopzetten?

Bewindvoering stopt alleen vanzelf bij tijdelijk bewind, als de betrokkene overlijdt of als het bewind overgaat in curatele. In alle andere gevallen kunt u in een verzoek de kantonrechter vragen het bewind te stoppen. De kantonrechter kan dit ook zelf aan de bewindvoerder en de betrokkene voorstellen.

Wie heeft het auteursrecht?

Het auteursrecht biedt iedereen die werken creëert auteursrechtelijke bescherming. Dit betekent dat de maker van zo’n werk, ook wel auteur genoemd, als enige mag beslissen over de exploitatie van de werken die hij heeft gecreëerd. Daarnaast worden deze werken beschermd tegen misbruik door anderen.

Wat mag je declareren als bewindvoerder?

Vergoeding 2021

  • voor een particuliere curator € 1.160.
  • voor een particuliere bewindvoerder € 644.
  • voor een particuliere mentor € 644.

Welke soorten bewindvoering zijn er?

Er zijn twee soorten bewindvoeringen: bewindvoering in een wsnp-traject (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) en beschermingsbewind dat van toepassing is op mensen met verminderde lichamelijke en geestelijke vermogens.

Lees ook:   Waarom heet het 4K?

Kan een bewindvoerder je zonder leefgeld laten zitten?

Er bestaan geen wettelijke minimale eisen aan het te verstrekken leefgeld, een bewindvoerder zal echter wel begrijpen dat u geld nodig heeft om te leven en u zoveel mogelijk ondersteunen hierbij. Ik krijg geen of minder leefgeld mag dit? JA, in principe is het mogelijk dat u geen leefgeld krijgt.

Kan bewindvoerder erfenis opeisen?

Als bewindvoerder kunt u te maken krijgen met een afwikkeling nalatenschap. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de cliënt (de rechthebbende) is overleden. Als bewindvoerder moet u dan op zoek gaan naar de erfgenamen om rekening en verantwoording af te kunnen leggen en de goederen over te dragen.

Hoe auteursrechten vermelden?

Mocht je ervoor kiezen om wél een dergelijke vermelding te plaatsen bij je werken, dan is het gebruikelijk dit als volgt op te bouwen:

  1. Vermeld het woord ‘copyright’ of het teken ©.
  2. Gevolgd door het jaartal waarin het werk voor het eerst is gepubliceerd.
  3. Daarachter de naamsvermelding van de auteur.
Lees ook:   Waar moet je op letten bij het kopen van een tafeltennistafel?