Wat betekent mezzanine financiering?

Wat betekent mezzanine financiering?

De term mezzanine komt uit de bouwwereld en betekent tussenverdieping. Mezzaninefinanciering ziet men financieel ook als zodanig: de lening ligt tussen het bankkrediet en risicokapitaal. Het is een achtergestelde lening waarbij elementen van schuld en eigen vermogen worden gecombineerd.

Hoeveel rente achtergestelde lening?

Een rentepercentage van zeven tot negen procent is gebruikelijk, maar ook rentes van vijftien tot twintig procent voor achtergestelde leningen komen in de praktijk voor. Deze achtergestelde leningen worden doorgaans verstrekt door ondernemers of investeerders.

Hoe werkt een achtergestelde lening?

Een achtergestelde lening is een krediet waarbij de schuldeiser in het geval van een faillissement van de schuldenaar wordt achtergesteld. Dat betekent dat de schuldeiser achter de andere schuldeisers komt, zoals de bank en overige crediteuren. Als compensatie voor dat risico wordt meestal een hogere rente bedongen.

Hoe bereken je de achtergestelde lening?

Solvabiliteit is te berekenen door het eigen vermogen te delen door het vreemd vermogen en dit maal 100% te nemen. Als de uitkomst uiteindelijk boven de 100% komt, wordt in het algemeen aangenomen dat de solvabiliteit van de organisatie acceptabel is.

Is een achtergestelde lening eigen vermogen?

Achtergestelde leningen kwalificeren in eerste instantie als vreemd vermogen. Banken kunnen deze leningen, vanwege de achtergestelde positie en onder bepaalde voorwaarden, echter ook zien als eigen vermogen. Dit heeft een positief effect op de solvabiliteit en daarmee de financierbaarheid.

Wat is een achtergestelde converteerbare lening?

Een converteerbare lening is een achtergestelde lening aan een onderneming (= de leningnemer) die kan worden omgezet naar aandelen. Dat gebeurt meestal wanneer de onderneming een volgende kapitaalronde start.

Hoe werkt een converteerbare lening?

Kort gezegd is een converteerbare lening een lening die omgezet kan worden naar aandelen in het bedrijf. Een converteerbare lening is meestal snel en relatief makkelijk te realiseren: er is namelijk geen notaris nodig en kan met minimaal papierwerk worden vastgelegd.

Hoe bereken je rente over 10 jaar?

Rente op rente formule Je zet € 10.000 euro op een spaarrekening waarbij je 1,5 procent rente per jaar ontvangt en je laat dit bedrag 10 jaar renderen. De formule is dan: € 10.000 * (1 + 0,015) ^10= € 11.605,41. Let op! We gaan er in dit voorbeeld vanuit dat je tijdens de looptijd geen geld opneemt of bijstort.

Hoe bereken je enkelvoudige rente?

Wat is enkelvoudige interest? Als je bijvoorbeeld € 10.000 op een spaarrekening stort en je daarover 1,5% enkelvoudige rente ontvangt, heb je na 5 jaar een rente van € 10.000 x 1,5% x 5 = € 750 opgebouwd en staat er dus na 5 jaar een bedrag van € 10.750 op je rekening.