Wat betekent het woord gerechtvaardigd?

Wat betekent het woord gerechtvaardigd?

gerechtvaardigd – bijvoeglijk naamwoord uitspraak: ge-echt-vaar-digd 1. waar een goede reden voor is ♢ jouw woede was niet gerechtvaardigd Bijvoeglijk naamwoord: ge-echt-vaar-digd de/het gerechtvaardigde ……

Wat is gerechtvaardigd vertrouwen?

Als de wederpartij verwachtingen wekt waar je redelijkerwijs op mag afgaan, dan is sprake van gerechtvaardigd vertrouwen.

Wat is een synoniem voor rechtvaardigheid?

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: rechtvaardigheid (zn): billijkheid, eerlijkheid, gerechtigheid.

Wat is een synoniem voor gerecht?

gerecht (zn): gang, maal, schotel, spijs. gerecht (bn): billijk, gerechtvaardigd, gewettigd, rechtvaardig, eerlijk.

Wat is recht en gerechtigheid?

gerechtigheid – Zelfstandignaamwoord 1. het handelen of behandeld worden volgens bepaalde normen aangaande wat recht en eerlijk is ♢ Na jaren van onderdrukking ervoeren zij eindelijk gerechtigheid.

Wat is redelijk?

redelijk – bijvoeglijk naamwoord, bijwoord uitspraak: re-delijk 1. waar je je verstand bij gebruikt ♢ hij nam een redelijke beslissing 2. behoorlijk goed ♢ ik heb een redelijk cijfer voor dat op…

Wat is een wetenschappelijke benaming voor alleseter 8 letters?

dier dat zowel dierlijk als plantaardig voedsel eet; omnivoor.

Wat is de gerechtigheid van God?

Tegelijk wil God dat de schuld van de mensen weer goedgemaakt wordt. Hij heeft daarom zelf gezorgd voor een geschenk waarmee dat kan gebeuren. Dat geschenk is Jezus Christus. Dankzij zijn dood worden de mensen die in hem geloven, gered.” (BGT Romeinen 3: 25 – 26a) Hier staat dat Jezus onze gerechtigheid is.

Wat is het verschil tussen rechtvaardigheid en gerechtigheid?

Gerechtigheid bestaat in overeenstemming met het recht en de wet; rechtvaardigheid in overeen¬stemming met recht en billijkheid.

Wat hebben de rede en redelijk zijn met elkaar te maken?

Geschiedenis. In de middeleeuwse filosofie definieerde men in navolging van Aristoteles de mens als een animal rationale, ofwel een redelijk wezen. De rede was volgens hen dus het vermogen dat de mens van andere diersoorten onderscheidde.

Wat is de betekenis van matig?

matig – bijvoeglijk naamwoord uitspraak: ma-tig 1. niet erg goed ♢zijn cijfers zijn nogal matig 2. wie goed maat kan houden ♢mijnheer Van Dam is een matig drinker 3.