Wat betekent een vooraanstaand?

Wat betekent een vooraanstaand?

bn., op een van de eerste, voornaamste plaatsen staand, prominent, belangrijk: een vooraanstaand musicus.

Wat is het synoniem van vermaard?

befaamd, bekend, beroemd, gekend. als synoniem van een ander trefwoord: bekend (bn) : befaamd, belangrijk, beroemd, berucht, fameus, gerenommeerd, notoir, roemrijk, roemrucht, roemruchtig, van naam, vermaard.

Wat betekent gerenomeerde?

gerenommeerd – Bijvoeglijk naamwoord 1. een goede naam hebbend, een goede reputatie hebben ♢ De gerenommeerde boekwinkel kreeg veel klanten uit andere steden.

Wat is een hooggeplaatst persoon?

Prominent = 1) Aanzienlijk 2) Aardappel 3) Befaamd 4) Belangrijk 5) Geacht 6) hooggeplaatst 7) Hooggezeten 8) Naar buiten uitstekend 9) Op de voorgrond tredend 10) Uitblinkend 11) Uitstekend 12) Vooraanstaand 13) Vooraanstaande…

Hoe schrijf je af en toe?

Bij af en toe en soms, kan men, net zoals bij vaak en dikwijls, denken aan het accent op een aantal keren of de handelingen (af en toe) tegenover het accent op de duur van de tijdstippen (soms).

Wat betekent soms?

soms – Bijwoord 1. in een beperkt aantal gevallen of tijden ♢ Zij gaan soms naar het strand, maar meestal naar de bergen.

Wat betekent hooggeplaatste?

hooggeplaatst – bijvoeglijk naamwoord uitspraak: hoog-ge-plaatst 1. wie een hoge rang of een belangrijke baan heeft ♢ een hooggeplaatste ambtenaar heeft dit bericht verspreid Bijvoeglijk naamwoord: hoog-ge-plaatst de…

Wat is getergd?

(tergde, heeft getergd), (iemand) door onaangename bejegening, kwetsende plagerij enz. provoceren, trachten boos te maken; sarren.

Wat is onomstreden zijn?

onomstreden bijv. naamw. Uitspraak: [ɔnɔm’stredə(n)] waarover iedereen het eens is Voorbeelden: `Dat het wegennet van de Romeinen een van de meest indrukwekkende prestaties uit de wereldgeschiedenis is, is onomstreden.

Wat is de betekenis omstreden?

[→Hdu.], bn., dat waar om gestreden wordt, eig. of fig.: het gebied, een punt, waarover veel verschil van mening bestaat.