Wat betekent een assessor?

Wat betekent een assessor?

iemand die voor zijn beroep personen of zaken beoordeelt op hun kwaliteiten, geschiktheid voor zeker doel, mogelijkheden voor verbetering e.d.; beoordelaar.

Wat doe je als assessor?

Een assessor is een academicus die de promotor van een doctoraatsonderzoek bijstaat in de begeleiding van de doctorandus. Daarnaast kan een assessor een lid van de rechtbank van eerste aanleg of van het hof van beroep zijn. In bv. het hof van assisen wordt de voorzitter bijgestaan door twee assessoren.

Wat is een assessor training?

De training ‘Assessor verpleegkundige vaardigheden’ is bedoeld om u te trainen in het objectief beoordelen van de verpleegkundige vaardigheden van uw (leerling)collega. Denk hierbij aan voorbehouden of risicovolle handelingen.

Hoe word ik assessor?

Om jezelf bevoegd assessor te mogen noemen dien je een assessorentraining te volgen en deze af te sluiten met een examen bij een certificerende instelling. Ben je nog niet getraind en/of heb je geen certificaat? Geen probleem, je kunt een training volgen en je certificaat halen via de Nationale Assessorenbank.

Lees ook:   Hoeveel vrouwen bij Commandos?

Waar moet een assessor aan voldoen?

Een assessor moet onder meer beschikken over drie basiskwalificaties:

  • In het bezit zijn van een hbo-diploma of een hoger diploma.
  • Doelmatig te werk gaan, zorgvuldig zijn en zijn/haar afspraken nakomen.
  • Zowel mondeling als schriftelijk in staat zijn open en helder te communiceren.

Wat is een Praktijkassessor?

Praktijkassessor: Een praktijkassessor beoordeelt competentiegerichte assessments op de werkvloer. Steeds vaker moeten mbo-leerlingen voor hun diploma naast een theorie- ook een praktijkexamen afleggen. Praktijkexamens worden door een praktijkassessor afgenomen op de stageplek of in een gesimuleerde omgeving.

Wat kost een persoonlijkheidstest?

Daarna kun je de uitslag van de test onbeperkt en kosteloos inzien. Testkrediet kun je eenvoudig online bestellen en direct betalen en is beschikbaar vanaf 50 euro….Prijslijst.

Beroepskeuze
Persoonlijkheidstest € 12.50 (excl. btw)
Werkstijltest € 17.50 (excl. btw)
DISC Persoonlijkheidstest € 17.00 (excl. btw)