Wat betekent de eindjes aan elkaar knopen?

Wat betekent de eindjes aan elkaar knopen?

Spreekwoorden ‘de eindjes aan elkaar knopen’ de arme mensen konden de eindjes maar net aan elkaar knopen: ze konden met moeite van hun kleine inkomen leven.

Wat betekent losse eindjes?

Sommige zaken uit het verleden heb je niet of niet goed afgerond. Bijvoorbeeld een ‘onaf’ conflict, onverwerkt verdriet of een nare ervaring. Als je iets ingrijpends niet hebt afgerond, heeft het zijn doorwerking in het heden.

Wat betekent in het water vallen?

D.w.z. mislukken, vooral van feesten en ondernemingen gezegd. Zie Harrebomée II, 438: Dat valt in het water. Men zegt dit van een’ zoo genoemd geestigen zet, die niet opgaat; afrik.

Wat betekent een steek onder water?

hem zijdelings, bedekt een onaangenaamheid zeggen; hem een bokking geven, hem iets zeggen dat hem pijnlijk aandoet. Vgl.

Wat is de betekenis van water bij de wijn doen?

zijn eisen of standpunt matigen door toegevingen te doen. Voorbeelden: Een beetje water bij de wijn kan spreekwoordelijk geen kwaad, maar teveel is teveel natuurlijk.

Wat valt uit de lucht?

Het is het seizoen van regen, hagel, ijzel, droge en natte sneeuw. En al dat spelmateriaal komt zomaar uit de lucht vallen. Introduceer alle soorten neerslag op speelse wijze bij kinderen. Hagel en sneeuw zijn misschien niet gegarandeerd, maar een regenbui moet altijd lukken.

Wat betekent de lucht klaren?

De lucht klaren. Als er een probleem is tussen twee personen, als er negatieve spanning tussen hen in de lucht hangt, moeten ze door een goed gesprek de lucht klaren. Zo moet een probleem opgelost worden door er eens stevig over te praten.

Wat betekent het spreekwoord in het water vallen?

Wat betekent de uitdrukking restaurantuitbater doet water bij de wijn?

d.w.z. zijne eischen matigen, inbinden ‘omdat de omstandigheden, het welbegrepen eigenbelang, de macht of wil van derden daartoe dwingen’.

Waarom glas water bij wijn?

Alcohol drijft snel vocht uit het lichaam af. Doordat men regelmatig water tussen de glazen alcohol door drinkt kan men het vocht aanvullen. Hierdoor zal een kater minder hard aankomen en wordt men iets minder snel dronken.

Wat betekent de uitdrukking uit de lucht komen vallen?

De algemeen Nederlandse uitdrukking ‘uit de lucht komen vallen’ betekent: plots verschijnen, komen opdagen.