Wat betekent de bal terugkaatsen?

Wat betekent de bal terugkaatsen?

(van een toegeworpen of toegeslagen bal en derg.) hem, voordat hij op de grond valt, gewoonlijk door een slag, doen weerkeren naar het punt van uitgang : de bal terugkaatsen ; ook fig.: de spreker van repliek dienen; 2. (overg.) (nat.) de voortgang van iets, volgens bep.

Van wie is de uitspraak de bal is rond?

Oorspronkelijk een voetbalkreet, volgens sommigen naar het gelijknamige boek van D. Ariese (uitgegeven te Amsterdam maar ongedateerd, 1968 volgens de KNB). Ze werd echter al in 1954 optekend in het Duitse taalgebied uit de mond van voetbaltrainer Sepp Herberger.

Wat betekent een bittere pil slikken?

Spreekwoorden: (1914) Eene bittere pil moeten slikken, d.w.z. eene pijnlijke, onaangename zaak moeten verrichten; iets onaangenaams moeten hooren; vgl. de synonieme uitdr.

Wat is de betekenis van door het oog van de naald kruipen?

Stoett Nederl. Spreekwoorden enz. 1460 a is uitvoeriger: ‘Door het oog van een naald d.i. ternauwernood, nauwelijks, vooral in verbinding met het wkw. kruipen in den zin van ternauwernood aan een groot gevaar ontsnappen.

Wat is een ander woord voor terugkaatsen?

terugwerpen. als synoniem van een ander trefwoord: reflecteren (ww) : een afspiegeling zijn van, spiegelen, terugkaatsen, terugstralen, weerkaatsen, weerschijnen, weerspiegelen.

Wat is teruggekaatst?

tijd enkelv.) Toon alle vervoegingen 1) (een bal) terugslaan Verbuigingen: heeft teruggekaatst (volt. dee… reflectie = Het terugkaatsen van licht, hitte of geluid door een oppervlakte.

Wie de bal spreekwoord?

wie kaatst moet de bal verwachten als je iemand plaagt, kun je erop rekenen,dat die ander jou gaat plagen.

Is de bal rond?

Een bal is een bolvormig voorwerp. Ballen, die in sport en spel worden gebruikt, zijn meestal equivalent aan de bolvorm. Ze zijn dan zo rond mogelijk, afhankelijk van de nauwkeurigheid van het productieproces, de gebruikte materialen, de gebruiksomstandigheden, de oppervlakteafwerking, etc.

Wat betekent de uitdrukking Hij heeft lange vingers?

d.i. zijne vingers te ver uitsteken, zijne handen niet voor zich kunnen houden, diefachtig zijn. Vgl. Poirters, Mask.

Wat betekent een pleister op de wonde?

het iemand erg moeilijk maken en hem daardoor dwingen tot iets wat hij liever niet zegt of doet.

Wat betekent van uitstel komt afstel?

Spreekwoorden ‘van uitstel komt afstel’ als je iets uitstelt en van plan bent het later nog eens te doen, vergeet je het vaak en wordt het nooit uitgevoerd.