Wat betekent 4a en 4b op rijbewijs?

Wat betekent 4a en 4b op rijbewijs?

De afgiftedatum bij u is 04-06-2015 (4a). Uw rijbewijs is geldig tot 09-07-2020 (4b). Dat is de dag dat u 75 jaar wordt. Dus uw rijbewijs moet verlengd worden vóór 09-07-2020.

Waar staat je Digid code op rijbewijs?

Beeldmerk op rijbewijs Op de achterkant van het rijbewijs (uitgegeven vanaf 4 juni 2018) staat een nieuw beeldmerk dat aangeeft dat het rijbewijs een inlogfunctionaliteit heeft.

Waar staan codes op rijbewijs?

In rubriek 12 op uw rijbewijs (de meest rechterkolom achter de rijbewijscategorie, of links onderaan) kunnen 1 of meer cijfercodes staan. Dit betekent dat u aan bepaalde voorwaarden moet voldoen om te mogen rijden.

Waar vind ik het nummer van mijn Belgisch rijbewijs?

Voorzijde van het rijbewijs in rubriek 5 het rijbewijsnummer; in rubriek 7 de handtekening van de houder van het rijbewijs; in rubriek 8 de woonplaats van de houder bij afgifte van het rijbewijs; in rubriek 9 de hoofdcategorieën waarvoor het rijbewijs is afgegeven.

Hoe lang mag je met een buitenlands rijbewijs in Nederland rijden?

Is het rijbewijs afgegeven door een ander land dan een EU- of EER-land of Zwitserland? Dan mag u ermee rijden, als u hier komt voor uw werk of voor vakantie. Gaat u in Nederland wonen, dan mag u nog 185 dagen met het rijbewijs blijven rijden. Daarna heeft u een Nederlands rijbewijs nodig.

Waar staat vervaldatum voorlopig rijbewijs?

Je vindt de datum waarop het vervalt op de voorkant van je voorlopig rijbewijs bij 4b.

Waar vind ik mijn DigiD pincode?

Pincode vergeten? Ga naar het menu van de DigiD app. Kies ‘instellingen’ en vervolgens ‘Deactiveren’. U kunt de app nu opnieuw activeren en een nieuwe pincode kiezen.

Waarom scant DigiD mijn rijbewijs niet?

Als het scannen niet lukt: Sluit de app en open deze opnieuw. Verschuif uw telefoon over uw identiteitsbewijs totdat er verbinding is. Probeer de bovenstaande handeling ook in uw hand.

Wat is code 01 op rijbewijs?

Code 01.06 betekent dat de bestuurder het voertuig, zoals de auto, alleen mag besturen als deze de bril of contactlenzen ook daadwerkelijk gebruikt. Het niet gebruiken van de bril / contactlenzen tijdens het besturen van een voertuig wordt gezien als een overtreding en kan beboet worden.

Wat betekent code 105 op rijbewijs?

Als uw patiënt medisch geschikt is om te rijden met epilepsie, krijgt hij of zijn code 105 op het rijbewijs. Dit betekent dat uw patiënt privé en beroepsmatig mag rijden, maar dit hij of zij niet beroepsmatig mag rijden als bijvoorbeeld taxichauffeur of rijinstructeur.

Wat staat er op een Belgisch rijbewijs?

c) de gegevens die specifiek zijn voor het afgegeven rijbewijs, met de volgende nummers:

 • de naam van de houder;
 • de voornaam van de houder;
 • geboortedatum en -plaats van de houder;
 • a. de datum van afgifte van het rijbewijs. b.
 • nummer van het rijbewijs;
 • de foto van de houder;
 • de handtekening van de houder;

Hoe kan je er achter komen of iemand een rijbewijs heeft?

Zo controleert u een rijbewijs:

 • Ga naar ‘ Rijbewijscontrole ‘.
 • Vul het rijbewijsnummer in. Dit vindt u bij rijbewijzen op creditcardformaat op de voorzijde onder punt 5.
 • Vul de geboortedatum in (zoals vermeld staat op het rijbewijs).
 • Na akkoord krijgt u direct de uitslag van de controle te zien.

Wat betekent nummer 5 op rijbewijs?

Wat betekenen de letters op het rijbewijs?

Rijbewijs D, D1, D1E, DE Het is verplicht om uw vakbekwaamheid (code 95 op het rijbewijs) te halen. Dit betekent dat u goedgekeurd bent als beroepschauffeur. Het rijbewijs is 5 jaar geldig, medische keuring verplicht. Met rijbewijs D mag u in voertuigen (bussen) rijden waarmee u meer dan 8 personen vervoert.

Waar vind ik mijn DigiD nummer?

Dit nummer staat bijvoorbeeld op uw paspoort, identiteitskaart, rijbewijs en zorgpas.

Hoe krijg ik mijn DigiD op mijn telefoon?

Download de DigiD app via Google Play of via de App Store. De app is geschikt voor mobiele apparaten met besturingssysteem: iOS (versie 10 en hoger) Android (versie 6.0 en hoger)

Waar kan ik mijn voorlopig rijbewijs verlengen?

Je moet eerst 6 uur praktijkles volgen in een erkende rijschool. Daarna kan je naar het gemeentehuis met: Attest dat je die 6 uur erkende praktijkles hebt gevolgd.

Wat staat er op het nieuwe rijbewijs?

Wat staat er op het rijbewijs? Sinds 19 januari 2013 is er een nieuw Nederlands rijbewijsdocument. Op de voorzijde daarvan staan rijbewijsnummer, persoonsgegevens, pasfoto, handtekening en rijbewijscategorieën (hoofdcategorieën) aangegeven.

Waar staat code 78 op het rijbewijs?

In welke auto of op welke motor mag ik rijden met code 78 (automaat)? Heeft u een rijbewijs met code 78? Dan mag u alleen met een automaat rijden. U krijgt deze code op uw rijbewijs als u het praktijkexamen heeft gedaan met een auto of motor met automatisch schakelsysteem.

Wat betekent AM op rijbewijs?

Dan heb je voor het rijden op een bromfiets een bromfietsrijbewijs (categorie AM) nodig en voor het rijden op een brommobiel een brommobielrijbewijs (categorie AM4). Meer informatie lees je op de website van de RDW.