Wat bedoelen ze met specificatie?

Wat bedoelen ze met specificatie?

specificatie – Nauwkeurige en accurate beschrijving van de bijzonderheden, met name van de opzet, de uitvoering, de te gebruiken materialen, de regeling der werkzaamheden en de kosten, van iets dat moet worden gebouwd, geïnstalleerd of vervaardigd.

Wat is de definitie van functionele specificatie?

Functioneel specificeren is een wijze van beschrijven waaraan een product, dienst of oplossing moet voldoen, zónder dat dit de vrijheid van leveranciers inperkt om met innovatieve ideeën te komen.

Wat is de betekenis van standaard?

Standaard is van oorsprong een zelfstandig naamwoord, met als een van de betekenissen ‘vaststaande norm, model’. Het wordt vaak met een ander zelfstandig naamwoord gecombineerd tot een samenstelling. De betekenis van standaard kan in deze samenstellingen omschreven worden als ‘volgens de norm’ of ‘gewoon, normaal’.

Wat is een ander woord voor specificatie?

specificatie (zn): beschrijving, lijst, omschrijving, opgave, opsomming, specificering, tabel. specificatie (zn): vormgeving, zaakvorming.

Wat is een circulaire?

Een circulaire is een aan meer dan één geadresseerde gerichte brief van dezelfde inhoud. Een specifieke vorm van een circulaire is een oproep. Een oproep voor een vergadering noemt men een convocatie of beschrijvingsbrief.

Wat is functioneel?

functioneel – Bijvoeglijk naamwoord 1. geschikt voor een bepaalde functie 2. betrekking hebbend op functies ♢ (informatica) de functionele specificaties van het informatiesysteem bedroegen duizenden pagina’s Woordherkomst Afgeleid van function met het achtervoegsel -eel Antoniem…

Wat is het tegenovergestelde van functioneel?

Een functionele specificatie beschrijft de functie die een product, dienst of werk moet vervullen. Een functionele specificatie is het tegenovergestelde van een technische specificatie.

Wat is een stander?

de stander standers (meerv.) 1) Deel van een fiets 2) Deel van een roer 3) Draagbalk 4) Grote kuip 5) Kapstok 6) Kleerstandaard 7) Molenas 8) Opstaand touw op een schip 9) Opstaand touw op schip 10) …

Wat is een ander woord voor altijd?

altijd door, altoos, eeuwig, iedere keer, immer, onophoudelijk, steeds, steevast, te allen tijde, telkens, voorgoed, voortdurend. als synoniem van een ander trefwoord: eeuwig (bn) : altijd, континю, eindeloos, immer, onophoudelijk, steeds, voortdurend.

Wat is de uitlating?

uitlating – Zelfstandignaamwoord 1. (ondoordachte)opmerking, mening ♢ Deze politicus is beroemd om zijn ondoordachte uitlatingen. 2. weglating ♢ Deze gecensureerde editie zit vol met uitlatingen.

Wat is een remedie?

remedie – zelfstandig naamwoord uitspraak: re-me-die 1. middel om iets wat ongewenst is te verbeteren ♢ massage is een remedie tegen spierpijn Zelfstandig naamwoord: re-me-die de remedie …

Wat zijn circulaire producten?

Circulaire economie is een model van productie en consumptie, waarbij bestaande materialen en producten zo lang mogelijk worden gedeeld, verhuurd, hergebruikt, hersteld, opgeknapt en gerecycleerd om meer waarde te creëren. Op deze manier wordt de levenscyclus van producten uitgebreid.