Wat als ouder geen toestemming geeft voor vakantie?

Wat als ouder geen toestemming geeft voor vakantie?

Besluit je om, ondanks het ontbreken van toestemming van je ex-partner, toch met je kinderen op vakantie naar het buitenland te gaan, dan maak je je in beginsel schuldig aan een strafbaar feit, namelijk onttrekking aan het gezag van de andere ouder en (internationale) kinderontvoering.

Kan moeder kind meenemen naar buitenland?

Waarom toestemming nodig Om kinderontvoering tegen te gaan, heeft u toestemming nodig om met een minderjarig kind te reizen. Bij grenscontrole let de Koninklijke Marechaussee extra goed op minderjarige kinderen. Zonder toestemming met een minderjarig kind naar het buitenland reizen, is internationale kinderontvoering.

Hoe kan ik eenhoofdig gezag aanvragen?

U heeft een advocaat nodig voor een verzoek om eenhoofdig gezag bij de rechter. Vraagt uw ex-partner het eenhoofdig gezag aan en bent u het hier niet mee eens? Dan heeft u een advocaat nodig om verweer te voeren bij de rechter. Neem contact op met een van onze juristen voor een doorverwijzing naar een advocaat.

Kan een 16 jarige alleen vliegen?

Reist uw minderjarige kind (jonger dan 18 jaar) zonder ouder of andere volwassene naar het buitenland? Dan moet uw kind kunnen aantonen dat het toestemming heeft van de gezaghebbende ouder(s). Bekijk actuele informatie over reizen tijdens corona.

Hoe lang duurt procedure vervangende toestemming?

De rechter neemt de mening van het kind mee in de uiteindelijke beslissing. Een verzoek tot vervangende toestemming voor de verhuizing moet door een advocaat worden ingediend. Een procedure tot vervangende toestemming voor de verhuizing kan een aantal maanden in beslag nemen.

Wat is onttrekking aan het ouderlijk gezag?

Aangifte doen van kinderontvoering Als uw kind zonder uw toestemming door de andere ouder is meegenomen naar het buitenland, kan er sprake zijn van een internationale kinderontvoering. Dit is in Nederland een strafbaar feit. We spreken dan van een onttrekking aan het ouderlijk gezag.

Welke documenten mee op reizen met kind?

Ook adviseert de Koninklijke Marechaussee om, voor zover mogelijk, aanvullende documenten mee te nemen:

  • Paspoort en identiteitskaart van het kind;
  • Retourticket van het kind;
  • Recent uittreksel gezagsregister;
  • Recent uittreksel BRP van het kind;
  • Kopie van paspoort van toestemming gevende ouder(s).

Hoe lang duurt aanvraag eenhoofdig gezag?

U ontvangt de oproep thuis. Komt u niet naar de zitting, dan behandelt de rechter het verzoek zonder uw inbreng. U krijgt dan na een aantal weken de beslissing van de rechter over het verzoek tot gezamenlijk of eenhoofdig gezag toegestuurd.

Kan een vader zomaar gezag aanvragen?

Om als vader of partner het ouderlijk gezag te krijgen, moet u samen een verzoek doen bij de rechter. Dit kan pas als u juridisch ouder bent. Daarvoor moet u het kind erkennen.