Wat als je niet naar het Terugkommoment gaat?

Wat als je niet naar het Terugkommoment gaat?

Als u het terugkommoment niet op tijd volgt, ontvangt u een aanmaning van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (DMOW). U krijgt 2 maanden extra tijd om het terugkommoment te volgen. Daarnaast betaalt u op de dag van uw afspraak 54 euro extra aan de instelling waar u het terugkommoment volgt.

Wat is m36?

Het geeft je de toelating om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen. Met dit voorlopig rijbewijs moet je met een begeleider je scholing voltooien om een rijbewijs voor een auto (categorie B) te behalen. Je kan je laten begeleiden door een persoon naar keuze.

Wat heb je nodig voor Terugkommoment?

Voor wie is het terugkommoment?

  • je hebt vanaf 1 oktober 2017 of later je voorlopig rijbewijs aangevraagd of omgewisseld naar een ander model.
  • je voorlopig en definitief rijbewijs zijn afgeleverd in een Vlaamse gemeente.
  • je woont na het behalen van uw definitief rijbewijs in Vlaanderen.

Wat doe je tijdens Terugkommoment?

Het terugkommoment is een opleiding van 4 uur en bestaat uit: een kennismaking. praktijkoefeningen op een afgesloten terrein. een groepsgesprek over attitude op de weg.

Wat als voorlopig rijbewijs M12 vervalt?

Als je voorlopig rijbewijs meer dan 3 jaar vervallen is, kan je helemaal opnieuw starten met de rijopleiding en een nieuw voorlopig rijbewijs van 18 of 36 maanden aanvragen. Vroeg je na het verval van je vorige voorlopige rijbewijs een voorlopig rijbewijs ‘M12’ aan, dan telt dat niet mee in de wachtperiode van 3 jaar.

Hoe lang duurt het voor een voorlopig rijbewijs?

Dit nieuwe systeem zorgt voor een extra kans tijdens de wachtperiode van 3 jaar. Zodra de wachtperiode van 3 jaar verstreken is, kunt u gewoon een nieuw voorlopig rijbewijs met begeleider (36 maanden) of zonder begeleider (18 maanden) aanvragen.