Wat als je niet genoeg geld hebt voor zorgverzekering?

Wat als je niet genoeg geld hebt voor zorgverzekering?

Als je langer dan zes maanden de zorgverzekering niet betaald, word je door de zorgverzekeraar aangemeld als wanbetaler bij het College voor Zorgverzekeringen (CVZ). Het CVZ zorgt ervoor dat de premie voor de zorgverzekering wordt ingehouden op je loon. Als je bent aangemeld als wanbetaler, betaal je een hogere premie.

Hoelang heb je de tijd om je zorgverzekering te betalen?

Wanneer u langer dan 6 maanden uw zorgverzekering niet betaalt, wordt u door uw zorgverzekeraar aangemeld bij het CAK als wanbetaler. U betaalt vanaf dat moment de bestuursrechtelijke premie aan het CAK. De bestaande vorderingen blijven via het incassobureau lopen.

Hoeveel aanmaningen zorgverzekering?

De deurwaarder of het incassobureau stuurt je een herinnering (dit heet een nakomingsbrief) zonder incassokosten met 14 dagen betaaltermijn. De deurwaarder of het incassobureau stuurt je een tweede herinnering (een sommatie) met incassokosten van minimaal € 40 en vertragingsrente.

Kan ik zonder zorgverzekering?

Brief van het CAK: sluit een zorgverzekering af Als u niet verzekerd bent, stuurt het CAK u daarover een brief. U moet dan binnen 3 maanden een zorgverzekering afsluiten of aantonen dat u zich niet hoeft te verzekeren (bijvoorbeeld wegens gemoedsbezwaren). Doet u dat niet, dan krijgt u een boete.

Welke datum moet je zorgverzekering betalen?

Incassodatum maandpremie

Verzekeraar Incassodatum maandpremie
IZZ Zorgverzekeraar VGZ rond de 27e van de maand, eigen keuze bij CZ (1e, 8e, 15e, 24e van de maand)
Jaaah. Rond de 28e van de maand
Just Via MijnJust kun je zelf de dag van de incasso wijzigen
Menzis 2e week januari (10 januari). Daarna rond de 29e van de maand

Wat gebeurt er als je onverzekerd bent?

Als u niet verzekerd bent, stuurt het CAK u daarover een brief. U moet dan binnen 3 maanden een zorgverzekering afsluiten of aantonen dat u zich niet hoeft te verzekeren (bijvoorbeeld wegens gemoedsbezwaren). Doet u dat niet, dan krijgt u een boete.

Is zorgpremie verplicht?

Je bent verplicht om elk jaar de zorgpremie te betalen voor de Vlaamse sociale bescherming als je: ouder bent dan 25 jaar, in het Vlaams Gewest woont of komt wonen.

Als u uw zorgverzekering niet betaalt, stuurt de zorgverzekeraar u betalingsherinneringen. Uw verzekeraar kan u ook een betalingsregeling aanbieden. Na 6 maanden niet betalen meldt de zorgverzekeraar u als wanbetaler aan bij het CAK.