Wat als je huis instort?

Wat als je huis instort?

Is er bijvoorbeeld schade door instorting als gevolg van een gebrek of een gebrek aan onderhoud, dan is de juridische eigenaar aansprakelijk. Dit is dus de verkoper tot het verlijden van de akte.

Wat moet je verzekeren bij koophuis?

De hypotheekverstrekker stelt een opstalverzekering verplicht. Deze verzekering wordt ook wel een woonhuisverzekering genoemd. Een inboedelverzekering is niet verplicht, maar we raden hem wel aan….Inboedel- en opstalverzekering

 • Brand(blussing)
 • Ontploffing.
 • Wateroverlast.
 • Inbraak en diefstal.
 • Het weer.

Wat wordt vergoed door Aansprakelijkheidsverzekering?

Een Aansprakelijkheidsverzekering vergoedt de schade die je veroorzaakt aan spullen van anderen, zoals een vaas die je per ongeluk omstoot bij vrienden. Of als iemand anders door jouw schuld letsel oploopt. Met onze Aansprakelijkheidsverzekering worden grote en kleine schades aan anderen uitgebreid gedekt.

Wat is een Hypotheekverzekering?

Een hypotheekverzekering is een verzekering die je afsluit om je woonlasten bij een koophuis te beschermen op het moment dat je arbeidsongeschikt of werkloos raakt. Ofwel, je beschermt hiermee het risico van inkomensverlies.

Welke verzekering verplicht bij hypotheek?

Bij het afsluiten van een hypotheek word je door de hypotheekverstrekker verplicht gesteld om een opstalverzekering af te sluiten. Hiermee verzeker je jouw woning tegen schade door brand, water, storm en diefstal of inbraak.

Waarom Eigenaarsbelang verzekeren?

Het eigenaarsbelang is een aanvullende dekking, waarmee u extra voorzieningen verzekert die andere verzekeringen niet dekken. Vaak komt u dit tegen bij appartementen en flats. De opstalverzekering dekt namelijk de waarde van het huis bij oplevering, maar niet de voorzieningen die u aanbrengt in het huis.

Wat is Eigenaarsbelang VvE?

Het eigenaarsbelang is een aanvullende dekking, waarmee je extra verzekerd bent als de verzekering van de VvE in jouw geval onvoldoende dekking biedt bij schade. Als de VvE namelijk een opstalverzekering afsluit, wordt hierbij uitgegaan van de gemiddelde waarde van de badkamers, keukens en vloeren van het gebouw.

Wat is Eigenaarsbelang inboedelverzekering?

Als je een inboedelverzekering afsluit voor je spullen, kom je de term eigenaarsbelang vaak tegen. Dit is een speciale dekking voor appartementeigenaren bij wie de opstalverzekering van de Vereniging van Eigenaren (VvE) onvoldoende vergoedt.

Wat wordt gedekt door een opstalverzekering?

Een Opstalverzekering dekt schade aan je huis. De Opstalverzekering wordt ook wel een Woonhuisverzekering genoemd. Je bent met een Opstalverzekering verzekerd als je huis beschadigd raakt door iets waar je zelf niets aan kunt doen. Zoals schade door brand, water of storm.

Welke verzekering heb ik nodig voor mijn bedrijf?

Verzekeringen voor je bedrijf

 • Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
 • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
 • Rechtsbijstandsverzekering.
 • Opstal-, goederen- en inventarisverzekering.
 • Bedrijfsschadeverzekering.
 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering.
 • Overlijdensrisicoverzekering.
 • Pensioen.

Wat valt er allemaal onder aansprakelijkheidsverzekering?

De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren biedt dekking voor schade ontstaan vanuit schuld- en risicoaansprakelijkheid. Met andere woorden, voor schades waarvoor u aansprakelijk gesteld kunt worden, biedt de aansprakelijkheidsverzekering dekking (uiteraard kunnen hier uitsluitingen op van toepassing zijn).

Welke verzekering is niet verplicht?

De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid bijvoorbeeld is verplicht voor elk motorvoertuig waarmee u op de openbare weg komt: auto, motor, speed pedelec, scooter, kampeerauto, … Een bestuurdersverzekering is daarentegen niet verplicht.

Kan een huis instorten?

Je huis zakt niet zomaar in het staat op palen. Bijna elk huis in Nederland staat op drassige ondergrond. Daarom worden er palen de grond in gestampt zo dat zee en stabiele onder grond hebben.

Is lekkage in huis verzekerd?

Lekkage valt in principe onder de dekking, maar er zijn een aantal voorwaarden. Schade door lekkage wordt gedekt door de opstalverzekering als het veroorzaakt is door één van onderstaande zaken: Door lekkage van de centrale verwarming, waterleidingen of hierop aangesloten installaties.

Welke verzekeringen voor schoonheidssalon?

Als je als schoonheidsspecialist niet verzekerd bent, dan zijn deze kosten voor jouw rekening….Ocean groepsverzekeringen

 • Aansprakelijkheidsverzekering.
 • Verzekering voor inventaris en goederen.
 • Rechtsbijstandverzekering.
 • Arbeidsongeschiktheid.

Welke vergunningen heb ik nodig om een bedrijf te starten?

Toch zijn er voor alle startende ondernemers vergunningen of eisen waar je mee te maken krijgt:

 • Inschrijving KvK.
 • Bestemming van je bedrijfspand. Je mag niet alle gebouwen inrichten als bedrijfsruimte.
 • Omgevingsvergunning.
 • Beschermd beroep.
 • Bedrijfsvergunning parkeren.
 • AVP.

Wat wordt gedekt door aansprakelijkheidsverzekering?

Wat kan je verhalen op je aansprakelijkheidsverzekering? De AVP dekt schade die aan andermans spullen en gezondheid is toegebracht doordat je onvoorzichtig bent geweest. De verzekering dekt geen schade die het gevolg is van bewuste roekeloosheid en opzet.

Wat dekt aansprakelijkheidsverzekering niet?

De aansprakelijkheidsverzekering biedt geen dekking voor: schade aan gehuurde spullen. schade die je met opzet hebt veroorzaakt. schade ontstaan tijdens je werk.