Wat als je een minor vak niet haalt?

Wat als je een minor vak niet haalt?

Als je één of meerdere vakken niet hebt behaald van je minor en je wilt wel de aantekening van de minor op je diplomasupplement (alleen bij FSW minoren en VU universiteitsminoren!), dan kun je er voor kiezen om de vakken het jaar erop te herkansen.

Kan je 2 minoren doen?

Student mag niet twee minoren tegelijkertijd volgen. Student kan alleen een minor in één semester volgen. Controle van de regels: Examencommissie van het instituut legt de aanvraag met betrekking tot de tweede minor voor aan de onderwijsmanager of de aangewezen persoon van de opleiding ter controle.

Kan je alleen een minor doen?

Kan ik alleen een paar van de minorvakken volgen in plaats van het hele programma? Nee dit kan niet. De minor is een zorgvuldig samengesteld programma en het is niet mogelijk daar slechts een deel van te volgen. Ik heb al mijn vakken van mijn bachelor al afgerond, maar ik wil nog een minor volgen.

Lees ook:   Hoe werken Catappa bladeren?

Wat kan je doen als minor?

Met een minor kan een student zich verdiepen in een onderwerp dat geheel buiten het vakgebied van zijn of haar reguliere bachelorstudie valt. Een minor is een samenhangend pakket cursussen, die je ook op je diploma kan zetten.

Hoe lang mag je over een minor doen?

Hoe lang blijft mijn aanmelding voor de minor geldig? De toelating tot het minorprogramma is drie jaar geldig vanaf de eerste 1 september na de datum van toelating. Als je het programma na drie jaar niet hebt afgerond, moet je een nieuw verzoek tot toelating indienen.

Wat is een faculteit minor?

Een aantal faculteiten biedt minorpakketten aan die alleen toegankelijk zijn voor studenten van de eigen faculteiten. Via deze ‘facultaire’ minorpakketten kun je je verdiepen in een onderwerp uit jouw faculteit en soms kun je via de minor overstappen naar een andere master binnen de faculteit.

Kan ik 2 minors doen?

Hoeveel uur is een minor?

Lees ook:   Hoeveel calorieen in blikje mais?

Een minor is meestal 30 ECTS, ook wel studiepunten genoemd. Je kiest je minor zelf. Soms is er wel een aantal verplichte vakken. Je kunt een minor bij je eigen opleiding volgen, maar veel studenten kiezen voor een minor bij een andere opleiding of zelfs een andere onderwijsinstelling.

Waar is een minor voor?

Je kunt je minor gebruiken om je kennis te verdiepen binnen je vakgebied of juist je kennis te verbreden bij een andere opleiding.