Wat als er geen contract is?

Wat als er geen contract is?

Maar wanneer er geen contract schriftelijk is opgesteld gaat de wet ervan uit dat er sprake is van een mondelinge overeenkomst. In deze gevallen zal de werkgever de normale ontslagprocedure moeten volgen. Omdat er geen contractsduur is aangegaan, is de werknemer volgens de wet voor onbepaalde tijd in dienst.

Waar moet je op letten bij het tekenen van een arbeidsovereenkomst?

Dit zijn de 7 dingen waar je goed op moet letten bij het tekenen van een arbeidsovereenkomst!

  1. Proeftijd. Een proeftijd staat bijna altijd in een arbeidscontract.
  2. Periode. Een arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde of onbepaalde periode.
  3. Vakantie.
  4. Concurrentiebeding.
  5. Opzegtermijn.
  6. Studiekosten.
  7. Ziekte.

Wat staat in het contract voor werkgever en werknemer?

In het contract staan alle afspraken die tussen werkgever en werknemer gemaakt zijn. In dit contract staat voor hoelang de werkovereenkomst wordt aangegaan, de proeftijd, het aantal te werken uren, of er een pensioenregeling van toepassing is en wat het loon zal bedragen. Ook de werkzaamheden staan in het contract vermeld.

Wanneer werkt iemand zonder contract?

Ook wanneer je minimaal 20 uur per maand werkt en je zelf de werkzaamheden verricht zonder dat een ander ingehuurd kan worden, ben je werknemer. De werkgever is verplicht om je een contract aan te bieden. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk. Soms komt het voor dat iemand zonder contract werkt.

Is tijdelijk contract verlengen?

Bij een vast contract (of contract voor onbepaalde tijd) is er geen einddatum afgesproken in de arbeidsovereenkomst. Wilt u een tijdelijk contract verlengen? Dan moet u zich houden aan een aantal wettelijke regels. Tijdelijk contract. Tijdelijk contract verlengen (ketenregeling) Vast contract. Voorbeelden tijdelijk en vast contract.