Wat accepteert Wikipedia niet?

Wat accepteert Wikipedia niet?

De meeste teksten, afbeeldingen, enzovoort, vallen onder het auteursrecht. Zonder expliciete toestemming overnemen, bewerken of verder verspreiden van zulk beschermd materiaal is onwettig en schadelijk voor Wikipedia. Dergelijk materiaal zal steeds verwijderd worden.

Hoe bewerk je een pagina op Wikipedia?

Hoe kan ik een pagina bewerken?

  1. Klik bovenin naar keuze op de knoppen “Bewerken” of “Brontekst bewerken” bovenaan de pagina om de hele pagina onder handen te nemen;
  2. of op een van de gelijknamige links [ bewerken | brontekst bewerken ] achter een tussenkopje, om alleen een onderdeel van de pagina te bewerken.

Heeft Wikipedia copyright?

Omdat Wikipedia een vrije encyclopedie is, maken we ook gebruik van vrije licenties. De tekst van de encyclopedie valt zelf onder de Creative Commons Naamsvermelding-Gelijkdelen licentie, een licentie die onder meer commercieel gebruik toestaat van de tekst zonder dat er eerst toestemming hoeft te worden gevraagd.

Hoe werkt een wiki?

Wiki’s worden onder andere gebruikt om virtueel samen te werken en om kennis te delen. Een groep mensen onderhoudt bijvoorbeeld de gezamenlijke kennis rond een bepaald onderwerp in de vorm van een wiki. Een wiki bestaat in de praktijk meestal uit een gestructureerde hypertekst, met plaatjes en links naar elders.

Wat Wikipedia niet is?

Wikipedia is niet primair bedoeld als site voor nieuwsberichten; daarvoor is er binnen de sites van Wikimedia Wikinieuws.

Hoe betrouwbaar is de informatie op Wikipedia?

Wikipedia doet aan kwaliteitscontrole, maar u moet voorzichtig zijn om het als wetenschappelijke bron te gebruiken. In goede artikelen staan recente referenties, bronnen, noten en literatuurverwijzingen die u als wetenschappelijke bron kunt gebruiken.

Hoe krijg je Wikipedia pagina?

Via de URL. Je kunt ook een nieuwe pagina aanmaken door na het eerste stuk van de URL http://nl.wikipedia.org/wiki/ de woorden van de nieuwe titel te typen en vervolgens de entertoets aan te slaan: http://nl.wikipedia.org/wiki/Nieuwe titel + Enter.

Kan je zelf een Wikipedia pagina maken?

Een artikel over jezelf schrijven Het schrijven van een artikel over jezelf of je eigen bedrijf valt sterk af te raden, al kennen weinigen je beter dan jezelf. Meestal kun je zelf moeilijk beoordelen of de vermelding van jouw persoon of bedrijf voldoende encyclopedisch relevant is.

Hoe check je copyright?

Niets waardoor je definitief kunt weten of er auteursrecht op rust of niet. Het auteursrecht duurt tot 70 jaar na het overlijden van de maker of als een rechtspersoon de auteursrechthebbende is tot 70 jaar na eerste openbaarmaking. Verder rust er auteursrecht op alle werken die voldoende creatief zijn.

Waar kan ik copyright krijgen?

Om auteursrecht te krijgen is geen enkele formaliteit vereist. Je hoeft niets aan te vragen, te deponeren of te registreren en het kost niets. Auteursrecht krijg je automatisch als je een ‘werk’ maakt op het gebied van letterkunde, wetenschap of kunst. Een ‘werk van letterkunde, kunst of wetenschap’ is een ruim begrip.

Hoe maak je een wiki aan?

Klik op Wikipaginabibliotheek. Typ in het vak Naam een naam voor de nieuwe wikipaginabibliotheek, bijvoorbeeld Wikipagina’s. Klik op Maken. Klik in de lijst Inhoud op de nieuwe wiki om deze te openen.

Hoe maak je een wiki?

Je kunt ook een nieuwe pagina aanmaken door na het eerste stuk van de URL http://nl.wikipedia.org/wiki/ de woorden van de nieuwe titel te typen en vervolgens de entertoets aan te slaan: http://nl.wikipedia.org/wiki/Nieuwe titel + Enter.