Wanneer Kunt u tijdelijke contracten geven?

Wanneer Kunt u tijdelijke contracten geven?

maximaal 3 tijdelijke contracten geven. maximaal 3 jaar lang tijdelijke contracten geven. Krijgt u daarna een contract? Dan heeft u recht op een vast contract. Dit heet de ketenregeling.

Wanneer moet u een contract beëindigen?

Na 3 jaar of 3 tijdelijke contracten heeft u meestal een vast contract. Vaak moet de werkgever u schriftelijk en uiterlijk 1 maand van tevoren laten weten of uw contract wordt verlengd. Soms kan de werkgever uw contract eerder beëindigen.

Hoe lang heeft u een vast contract?

Na 3 jaar of 3 tijdelijke contracten heeft u meestal een vast contract. In fase B of fase 3 bent u in vaste dienst na maximaal: 6 contracten of; 4 jaar; In fase C of fase 4 bent u in vaste dienst bij het uitzendbureau. Dan telt mogelijk ook het eerdere tijdelijk contract mee voor het recht op een vast contract.

Waarom twee keer verlengen tijdelijk contract?

Twee keer verlengen tijdelijk contract. Je kunt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd dus twee keer verlengen (mits je daarmee niet de 36 maanden overschrijdt), zonder dat de overeenkomst moet zijn aangegaan voor onbepaalde tijd.Dat komt neer op drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd.

Wat is een vast contract uitzendkracht?

Vast contract uitzendkracht. Een uitzendbureau kan u meerdere tijdelijke contracten aanbieden. De fase waarin u zit en uw cao bepalen uw rechten als uitzendkracht. U begint in fase A (bij ABU-cao), of fase 1 en 2 (bij NBBU-cao). Deze periode duurt maximaal 78 weken. Hierin heeft u geen recht op een vast contract.

Wat is de einddatum van een vast contract?

Bij een vast contract of contract voor onbepaalde tijd heeft u geen einddatum afgesproken. De werkgever kan u alleen ontslaan: met toestemming van het UWV of de kantonrechter; De onderbreking tussen de verschillende contracten mag niet langer zijn dan 6 maanden.

Hoeveel uur mag ik werken?

Hoeveel uur mag ik werken? U mag maximaal 12 uur per dag met een maximum van 60 uur per week werken. Werkt u voor een langere periode, dan ligt het maximaal aantal uren lager. Hier moeten al uw werkgevers zich aan houden.

Wanneer is het minimum aantal uren deel van het contract?

Minimum aantal uren deel van het contract. Wanneer in een contract een arbeidsomvang van minder dan 15 uur per week is afgesproken en de tijdstippen waarop de arbeid moet worden verricht niet zijn vastgelegd heeft de werknemer wanneer minder dan 3 uur per periode wordt gewerkt recht op loon als zou hij 3 uur hebben gewerkt.