Waarom werkt de presentiebenadering?

Waarom werkt de presentiebenadering?

De presentiebenadering is een manier van werken die de relationele afstemming tussen zorggever en cliënt als basis voor hulp en steun ziet. Goede zorg ontstaat vanuit het zorgvuldig aansluiten bij en afstemmen op de ander, en op wat hij of zij nodig heeft.

Wat is kenmerkend voor Presentiebenadering?

Karakteristiek voor de presentiebenadering is: er zijn voor de ander, alles draait om de goede en nabije relatie (veel meer dan het oplossen van problemen), om zorg, om de waardigheid van de ander, het erkennen van de ander, om wederzijdsheid, om verhalen, om een nauwgezette afstemming op de leefwereld van de ander, om …

Wat staat centraal bij de presentiebenadering?

De presentiebeoefening start met het zich aandachtig openstellen voor en betrekken op de ander in het netwerk van diens relaties. Daardoor kan (vaak gaandeweg) begrepen worden wat er voor de ander op het spel staat en welke hulp dan passend is (en welke niet). De ander voelt zich gezien en erkend.

Wat is de betekenis van presentie?

Wat is presentie? Letterlijk betekent het woord presentie: aanwezigheid. Present zijn is: er zijn. Wie bij iemand present is, is ook echt, aandachtig aanwezig.

Wat is instrumentele aandacht?

Onder instrumentele aandacht valt bijvoorbeeld het maken van een diagnose: tot begrip komen van wat er speelt. Tevens dient degene die de presentietheorie toepast geen meelevendheid te spélen.

Hoe ben ik present?

Presence (“present zijn” in het Nederlands) is een staat van zijn, waarin je er voor de ander bent, zonder oordeel en met compassie. Je geeft de ander de ruimte voor zijn of haar eigen proces. Door zo bewust aanwezig te zijn, ontstaat een veilige ruimte waarin mensen zich openen en delen wat er in hen omgaat.

Wat is de presentietheorie van baart?

Ontstaan van de presentietheorie Andries Baart beschrijft in de presentietheorie nauwkeurig wat goede zorgverleners doen: Aandachtig en toegewijd bij kwetsbare mensen blijven en met steun, hulp en zorg bijdragen aan een goed leven waarin zij gezien, gehoord en in tel zijn.

Wat is relationele afstemming?

Eerst de betrekking/relatie aangaan, aansluiten dus en dan pas doen wat er gedaan moet worden. Besef dat de zorg in samenspel met de bewoner verleend wordt en laat dan ruimte aan de ander om mee of bij te sturen. Dat is afstemmen en responsief zijn.

Wat is relationeel werken?

Relationeel werken vraagt van professionals dat ze zich gaan verdiepen in de ander, dat ze dichtbij de ander komen en van daaruit doen wat nodig is. Erbij blijven en niet wijken, ook niet met een beroep op veiligheid. Dat vergt een hoge mate van professionaliteit, persoonlijke stevigheid en sensitiviteit.

Wat is relatiegericht?

Iemand die relatie gericht gedrag toont heeft een hoog inlevingsvermogen, is klantgericht en houdt van samenwerken.

Wat is autonomie in een relatie?

Wat is autonomie in een relatie? Bij autonomie in je relatie gaat het om eigenheid, zelfstandigheid, onafhankelijkheid, individualiteit, vrijheid, zonder het gevoel je te veel te moeten aanpassen aan de ander.