Waarom moet een werkgever een vast contract ontslag geven?

Waarom moet een werkgever een vast contract ontslag geven?

Wanneer een werkgever iemand met een vast contract ontslag wil geven, dan moet daar een goede reden voor zijn. Het kan dan gaan om economische redenen, slecht functioneren, het vervallen van de functie, ziekte of bijvoorbeeld een dringende reden als diefstal. In dit soort gevallen kan het vaste contract worden opgebroken.

Wanneer Kunt u worden ontslagen?

U kunt in de volgende gevallen worden ontslagen: Om bedrijfseconomische redenen (o.a. collectief ontslag) Bijvoorbeeld bij een reorganisatie, bedrijfssluiting of bedrijfsverhuizing. U bent langdurig arbeidsongeschikt. U mag de eerste 2 jaar dat u ziek of arbeidsongeschikt bent niet ontslagen worden. Daarna is dit wel mogelijk.

Wat is een ontslagpakket?

In alle sectoren hebben werknemers met eedn opzegtermijn van ten minste 30 weken, recht op een ontslag’pakket’ (vóór 1 januari 2019), dat 2/3 bedraagt van de volledige ontslagvergoeding en voor 1/3 bestaat uit maatregelen om de arbeidsgeschiktheid van de ontslagen werknemer op peil te houden.

Kan een werkgever een tijdelijk contract ontslaan?

Ontslag tijdelijk contract. Een werkgever kan een werknemer met een tijdelijk contract niet zomaar tussentijds ontslaan. Het contract moet in principe worden uitgediend. Ontslag op staande voet is een ander verhaal. Dit mag de werkgever altijd geven als daar een dringende reden voor is.

Wanneer loopt tijdelijk contract af?

Een tijdelijk contract loopt automatisch af, maar de werkgever moet een maand van tevoren schriftelijk laten weten dat het contract niet wordt verlengd. Dit heet de aanzegtermijn. Het contract verloopt daarna ‘van rechtswege’.

Wat is tijdelijk contract?

Een tijdelijk contract, of contract voor bepaalde tijd, is voor een bepaalde duur (bijvoorbeeld een jaar) en kan meestal niet tussentijds worden opgezegd. Een tijdelijk contract loopt automatisch af, maar de werkgever moet een maand van tevoren schriftelijk laten weten dat het contract niet wordt verlengd.