Waarom krijg ik 300 euro van DUO?

Waarom krijg ik 300 euro van DUO?

Door corona moesten sommige studenten langer lesgeld of collegegeld betalen. Tot augustus 2021 konden zij hiervoor de tegemoetkoming voor extra kosten studievertraging krijgen.

Welke studenten krijgen geld terug?

De tijdelijke coronaregeling voor studenten in mbo, hbo en wo wordt verlengd tot en met augustus dit jaar. Studenten die bij hun afstuderen studievertraging oplopen door de coronamaatregelen en tussen februari 2021 en eind augustus 2021 hun diploma halen, ontvangen een tegemoetkoming in de studiekosten.

Heb ik recht op overbrugging DUO?

U mag maximaal 4 maanden overbruggen. Is zowel uw oude als nieuwe studie een opleiding aan hbo of universiteit? Dan krijgt u geen overbrugging. Er is 1 uitzondering: als uw nieuwe studie een opleiding in het buitenland is, kunt u soms toch een overbrugging krijgen voor de maand september.

Waarom krijg ik geld terug van DUO?

Uw situatie. Hebt u het lesgeld in 1 keer betaald? Dan kijken we met hoeveel het lesgeld wordt verlaagd en krijgt u een deel van het lesgeld terug. Bij recht op terugbetaling krijgt u het binnen 2 weken uitbetaald.

Hoeveel geld krijg je van DUO?

Studiefinanciering mbo

Thuiswonend Uitwonend
Basisbeurs € 88,48 € 288,77
Aanvullende beurs € 362,50 € 385,86
Lening € 192,76 € 192,76
Totaal € 643,74 € 867,39

Wat krijgt een hbo student?

Hoeveel studiefinanciering krijg ik per maand in het hoger onderwijs (hbo en wo)? De maximale lening voor studenten in het hoger onderwijs is van augustus 2021 tot en met december 2021 €507,39,- per maand. Daarnaast komen sommige studenten in aanmerking voor een aanvullende beurs van maximaal € 413,78,- per maand.

Wat krijgt een student van de overheid?

Studenten op een hogeschool of universiteit hebben tot hun 30e recht op studiefinanciering. Dit krijgen zij meestal voor de officiële duur van hun opleiding. Ook mensen die willen doorleren na hun opleiding of studie kunnen financiële ondersteuning krijgen, met het levenlanglerenkrediet.

Heb ik recht op overbrugging?

Je hebt recht op een zogeheten ‘overbrugging’ als je binnen 4 maanden met je nieuwe opleiding begint. Vul de wijzigingshulp in op Duo.nl dan weet je precies wat je moet regelen.

Hoe kom je in aanmerking voor DUO?

U krijgt studiefinanciering als u aan 1 van de volgende voorwaarden voldoet: U woont 5 jaar of langer achter elkaar in Nederland. aan inkomen hebben in die maand. in de maand ook voldoende.

Wat gebeurt er als je DUO niet betaald?

Als u niet op tijd betaalt, stuurt DUO een herinnering met daarin een nieuwe uiterste betaaldatum. Voordat we de inning van de achterstallige betaling overdragen aan het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) of een deurwaarder, sturen we u een aanmaning. Op de aanmaning staat een vervaldatum.

Kan je lesgeld terugkrijgen?

Lesgeld terugkrijgen Lesgeld dat u heeft betaald, kunt u soms (gedeeltelijk) terugkrijgen als u zich uitschrijft bij uw opleiding. Bijvoorbeeld als u voor het einde van het schooljaar uw diploma behaalt. Of als u stopt met de lessen omdat uw ouders gaan scheiden.