Waarom kan ik niet plakken in word?

Waarom kan ik niet plakken in word?

Oplossing

 • Ga naar FileOptionsAdvanced > > .
 • Controleer onder Knippen, kopiëren en plakken of de knop Plakopties weergeven wanneer de optie inhoud is plakken is ingeschakeld.

Kan niet meer kopiëren in Excel?

Oorzaak: Het gebied Kopiëren en het gebied Plakken hebben niet dezelfde grootte en vorm. Oplossing: Selecteer de cel linksboven in plaats van het hele bereik voordat u plakt. Klik op de cel waar u de cel linksboven van de gekopieerde gegevens wilt laten verschijnen. Klik op het tabblad Start op Plakken.

Hoe kan ik een tabel kopiëren?

Ga op een van de volgende manieren te werk:

 1. Druk op Ctrl+C om de tabel te kopiëren.
 2. Druk op Ctrl+X om de tabel te knippen.

Kan geen tekst meer kopiëren?

Via Google Chrome kan je beschermde tekst wel kopiëren. Dat doe je als tekst kopiëren van website niet lukt op een normale manier. Wat je wilt, is zowel tekst als plaatjes kunnen knippen en plakken naar Word door beveiliging uit te zetten. Via een instelling kun je de blokkering tegen knippen en plakken omzeilen.

Waarom doet ctrl c en ctrl v het niet?

Oplossing 1: start uw computer opnieuw op Het eerste dat u moet proberen om het probleem met Ctrl + C dat niet werkt op te lossen, is om start je computer opnieuw op . Gewoonlijk zou een eenvoudige herstart uw probleem moeten oplossen.

Waarom kan ik geen afbeelding plakken in word?

Klik op de Microsoft Office-knop en vervolgens op Word-opties. Klik op Geavanceerd. Schakel onder Documentinhoud weergeven het selectievakje Plaatsaanduidingen voor afbeeldingen uit. Klik op OK.

Kan geen cellen selecteren in Excel?

Ga als volgt te werk om bepaalde cellen in een Excel-werkblad niet meer te selecteren.

 • Klik op het knop in de linkerbovenhoek van het werkblad om alle cellen te selecteren.
 • In de Cellen opmaken dialoogvenster, ga naar het Bescherming tab, verwijder het vinkje Vergrendeld vak en klik vervolgens op het OK knop.

Hoe Formule doortrekken in Excel?

Ga als volgt te werk:

 1. Selecteer de cel met de formule en de aangrenzende cellen die u wilt opvullen.
 2. Klik op > Opvullingen kies Omlaag,Rechts,Omhoogof Links. Sneltoets: U kunt ook op Ctrl+D drukken om de formule in een kolom op te vullen of op Ctrl+R om de formule rechts in een rij te vullen.

Hoe tabel kopiëren en plakken?

Een tabel of spreadsheet kopiëren vanuit Word of Excel

 1. Open de tabel of het spreadsheet dat u wilt kopiëren.
 2. Selecteer de 3D-cellen en druk op Ctrl+C om ze te kopiëren.
 3. Open Publisher.
 4. Druk op Ctrl+V om de cellen te plakken.

Hoe selecteer je een tabel in Word?

Klik onder Hulpmiddelen voor tabellen op het tabblad Indeling. Klik in de groep Tabel op Selecteren en klik op Tabel selecteren. U kunt tekst of items in een tabel selecteren die niet naast elkaar staan. U kunt bijvoorbeeld een alinea op één pagina en een zin op een andere pagina selecteren.

Waarom kan ik geen tekst selecteren?

Tekst selecteren door SHIFT ingedrukt te houden en drukken op de toets waarmee de invoegpositie wordt verplaatst. Maak uw eerste keuze voor meerdere gebieden selecteren die niet naast elkaar staan, houdt u CTRL Ingedrukt en selecteer vervolgens de gewenste items.