Waarom is een fietser zonder licht niet schuldig?

Waarom is een fietser zonder licht niet schuldig?

Een verkeersfout van een fietser betekent niet dat de automobilist geen schade betaalt. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen is er sprake van overmacht van een bestuurder. In de meeste gevallen speelt bovendien mee dat automobilisten altijd rekening moeten houden met fietsers zonder licht.

Hoe veilig is fietsen in Nederland?

Het risico op een dodelijk fietsongeval is gedaald, heeft het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KIM) becijferd. ‘Fietsen was al veilig in Nederland en nu blijkt het per afgelegde kilometer nog veiliger. ‘

Wat maakt je fiets veiliger?

De trappers zijn voldoende stroef. Het zadel zit goed vast. U kunt met beide voeten (tenen) de grond raken als u op het zadel zit. De ketting is goed afgesteld: niet te slap, niet te strak.

Heeft een fietser altijd gelijk?

De fietser hoeft geen schuld aan te tonen. De bestuurder van een motorrijtuig kan de fietser aansprakelijk stellen voor de schade door de aanrijding, maar dat is wel complex. De zwakke verkeersdeelnemers worden door de wet beschermd, in artikel 185 Wegenverkeerswet.

Kan je als fietser in fout zijn?

Raakt jouw voertuig beschadigd door het ongeval en was de fietser of voetganger in fout, dan kan je van hem een schadevergoeding vragen. Hij kan op zijn beurt vragen dat zijn familiale verzekering (als hij die tenminste heeft) deze schade dekt. De franchise moet hij dan wel zelf betalen.

Is het veilig om te fietsen?

Fietsers moet zich aan de verkeersborden en verkeersregels houden. Zo moeten zij op het fietspad rijden. Als er geen fietspad is, moeten zij rechts op de rijbaan rijden. Voor een elektrische fiets (of e-bike) gelden dezelfde verkeersregels als voor een gewone fiets.

Wat moet je doen als er een ongeval gebeurd?

Direct na een aanrijding

  1. Breng eerst jezelf en andere betrokkenen in veiligheid en zorg voor gewonden. Verplaats een gewonde niet.
  2. Bel 112 voor een ambulance of politie.
  3. Verlaat de plaats van het ongeval niet zonder al je gegevens achter te laten.
  4. Zorg dat de voertuigen veilig staan.