Waarom is de rechterlijke macht onafhankelijk?

Waarom is de rechterlijke macht onafhankelijk?

Rechtspraak is er voor iedereen, niet alleen voor wie geld of macht heeft. Daarom kan iedereen een geschil voorleggen aan de onpartijdige rechter. Wie het niet eens is met een vonnis, kan in hoger beroep gaan en zo zijn zaak voorleggen aan een hogere rechter.

Wat is rechterlijke onafhankelijkheid?

De rechter is onafhankelijk. Niemand kan hem vertellen wat voor uitspraken hij moet doen. Niemand kan hem ter verantwoording roepen. De enige instantie die in het uiterste geval een rechter kan ontslaan, is de Hoge Raad der Nederlanden.

Is Australië onafhankelijk?

Op 1 januari 1901 voegden de zes koloniën zich samen tot één federatie en werd het – hoewel nog niet volledig – onafhankelijk van het Verenigd Koninkrijk. Australië ontleent zijn soevereiniteit aan het zogenoemde settled colony principle dat bepaalt dat het land vreedzaam werd gekoloniseerd.

Hoe is de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht gewaarborgd?

De rechter is onafhankelijk. Rechters worden bij regeringsbesluit voor het leven benoemd. Rechters kunnen alleen in de gevallen bij de wet bepaald door een rechterlijke instelling uit hun ambt worden ontzet.

Wie behoren tot de rechterlijke macht?

In de Wet op de Rechterlijke Organisatie staat welke gerechten behoren tot de rechterlijke macht. Dit zijn de Hoge Raad, de gerechtshoven, de arrondissementsrechtbanken en de kantongerechten.

Wat kan je vertellen over Australië?

In Australië wonen bijna 25 miljoen mensen. Het grootste deel daarvan woont in de grote steden als Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide, Perth en de hoofdstad Canberra. De oorspronkelijke bewoners van Australië zijn de Aboriginals. Zij bewonen het land al zo’n 50.000 jaar en zijn van oorsprong jagers en nomaden.

Is Australië van Nederland geweest?

Vanuit Nederland emigreerden in de periode tussen 1945 en 1961 125.000 personen naar Australië. Door de groei van de industrie en verschillende grote irrigatieprojecten was er volop werk te vinden.