Waarom intraveneuze medicatie?

Waarom intraveneuze medicatie?

Het intraveneus toedienen van medicijnen heeft een aantal voordelen. Het is in de meeste gevallen pijnloos en er ontstaat een gelijkmatige bloedspiegel. Een gelijkmatige bloedspiegel is voor bepaalde medicijnen van belang.

Hoe lang mag een Botnaald blijven zitten?

Botnaalden zijn binnen 60 s te plaatsen.

Waar plaats je een Botnaald?

Voor intraossale infusie wordt een botnaald door de cortex van het bot tot in het beenmerg ingebracht, waarna injectie en infusie van medicatie, bloedproducten of infusievloeistof kan plaatsvinden. Het is een alternatief voor een intraveneuze toegang.

Wat is een Botnaald?

Botnaalden zijn een waardevol alternatief binnen de acute geneeskunde. Wanneer intraveneuze toediening niet snel mogelijk of succesvol is, kan via een alternatieve intraossale toedieningsweg een breed scala aan infuusvloeistoffen en medicamenten worden gegeven.

Waarom intraveneus injecteren?

De techniek wordt gebruikt wanneer het medicijn bij de intramusculaire techniek onvoldoende of te langzaam is het bloed opgenomen wordt. Ook wordt voor intraveneuze toediening gekozen wanneer de medicatie oraal minder goed werkt, bijvoorbeeld doordat het wordt afgebroken in de lever.

Wat is een Botboor?

Vóór het tijdperk van de botboor was het voor een onervaren EHBO-er bijna onmogelijk om met succes aderen te doorboren, vooral in het geval van ernstige shock of reanimatie. Dankzij botboren kunnen vandaag vloeistoffen en medicijnen tijdig worden toegediend.

Waarom een perifeer infuus?

Via een infuus kan medicatie of vocht worden toegediend. Ook als een patiënt een centrale lijn heeft kan het nodig zijn om daarnaast een perifeer infuus in te brengen, bijvoorbeeld omdat een patiënt veel medicatie gebruikt, die niet tegelijkertijd via hetzelfde infuus kan of mag worden toegediend.

Wat is het verschil tussen een enterale en parenterale toedieningsweg van een medicijn?

toedieningswegen: lokale toediening (medicijn direct op de plaats die behandeld moet worden), systemische toediening (medicijn wordt eerst opgenomen in het bloed), enterale toediening (oraal), parenterale toediening (buiten het maag-darmkanaal om, direct in de bloedbaan);

Waarom een subcutane injectie?

Om de tijd te overbruggen dat de INR-waarde niet optimaal is en het hogere risico op trombose bestaat, is tijdelijke toediening van bloedverdunnende injecties noodzakelijk. De injecties worden subcutaan toegediend, dat wil zeggen in het onderhuidse weefsel. Het medicijn wordt vanuit dit weefsel in het bloed opgenomen.

Hoe merk je dat de Naaldpunt intraveneus ligt?

Een gevulde ader voelt elastisch aan en is zo van andere lichaamstructuren te onderscheiden. De naald wordt onder een hoek van ongeveer 30o met de schuine kant van de punt naar boven ingebracht. Prik in de richting van het verloop van de vene.