Waarom een G-rekening openen?

Waarom een G-rekening openen?

Als u personeel uitzendt, uitleent of detacheert op de Nederlandse markt, kan een inlener u vragen een g-rekening te openen. Een g-rekening is een geblokkeerde bankrekening waarmee u alleen de loonheffingen en/of de btw aan ons kunt betalen.

Is G-rekening altijd btw verlegd?

Stort een bedrag op de G-rekening van uw leverancier dat ruwweg overeenkomst met het aandeel omzetbelasting en loonheffingen in de factuur. Dat is, als het om arbeid gaat, ongeveer 55% van het factuurbedrag incl. BTW, of 40% van het factuurbedrag bij BTW verlegd.

Hoe lang duurt aanvraag G-rekening Belastingdienst?

U krijgt binnen 3 weken bericht van ons.

Hoeveel procent moet er naar de G-rekening?

Wat is het juiste percentage bij de G-rekening Het percentage dat je van je omzet op de G-rekening moet reserveren, kun je in onderling overleg met je onderaannemer bepalen en ligt rond 35-45%.

Wat mag je betalen vanaf G-rekening?

Een g-rekening is een geblokkeerde rekening. Dit houdt in dat je een g-rekening alleen mag gebruiken voor het betalen van omzetbelasting, loonbelasting en premies aan de Belastingdienst of aan onderaannemers. Je mag een g-rekening niet gebruiken voor andere betalingen, zoals dat bij een rekening courant wel mag.

Hoeveel moet er naar de G-rekening?

Waarom btw verleggen?

Als u als leverancier btw in rekening brengt over uw omzet, betaalt u die aan ons. In een aantal gevallen betaalt niet u de btw, maar de ondernemer aan wie u diensten of goederen levert. U ‘verlegt’ de btw dan naar deze ondernemer. Dit is de verleggingsregeling.

Hoe kom ik aan een G-rekening?

Hoe kom je aan een g-rekening? Het aanvragen van een g-rekening begint bij de fiscus. Gebruik hiervoor het formulier Aanvraag g-rekening op de website van de Belastingdienst. Als de dienst akkoord gaat met je aanvraag, krijg je een ‘Overeenkomst g-rekening’ toegestuurd.

Hoeveel moet naar G-rekening?

Hoe gebruik je een G-rekening?

Is een G-rekening verplicht?

Een g-rekening is een geblokkeerde rekening die alleen gebruikt kan worden voor het betalen van loonheffingen en btw. Het is geen verplichte rekening, maar wel een waarmee je aansprakelijkheidsrisico’s kunt verkleinen.

Wat mag ik betalen van G-rekening?

Heeft de Belastingdienst meerdere rekeningnummers?

Wij hebben meerdere bankrekeningnummers. Het rekeningnummer waarnaar u geld moet overmaken, staat op het bericht dat u van ons kreeg. Meestal is dat NL86INGB0002445588.

Kan een ZZP er een G rekening openen?

Let op: Een zelfstandige zonder personeel (zzp’er) kan geen g-rekening openen (behalve in de confectiebranche). Hij heeft immers geen personeel in dienst en hoeft daarom geen loonheffingen af te dragen. De aannemer loopt dus ook geen risico daarvoor aansprakelijk gesteld te worden.