Waarom cumprefs?

Waarom cumprefs?

De cumprefs hebben als extra voordeel, dat zij recht houden op de eventueel gemiste dividenden. Ook als het bedrijf een jaar slecht draait, houden deze cumprefs de jaren daarop het recht op de eventueel gemiste dividenden. Het recht op dividend cumuleert dus. Vandaar de naam van deze bijzondere categorie aandelen.

Wat is het verschil tussen gewone en preferente aandelen?

Het verschil tussen preferente en gewone aandelen zit onder andere in de uitbetaling. Preferente aandelen hebben voorrang op uitbetaling van een dividend. In sommige gevallen genieten aandeelhouders van preferente aandelen van nog meer voordelen. Deze aandeelhouders zijn dus bevoorrecht.

Wat is een aandeelhouder?

De aandeelhouder bezit een deel van een bedrijf. Dat kan van een besloten vennootschap (BV) of een naamloze vennootschap (NV) zijn. Het gaat hier om de economische eigendom van een onderneming. Het aandeelhouderschap geeft recht op een dividend, indien er winst gemaakt wordt.

Wat zijn aandelen in een BV?

Het kapitaal van een bv is verdeeld in aandelen, die in bezit zijn van de aandeelhouders. De hoogste macht ligt bij deze aandeelhouders. Dit betekent dat zij het recht hebben om beslissingen te nemen over het bedrijf (stemrecht). Aandelen kunnen ook recht geven op een deel van de winst ( winstrecht).

Hoe werken cumulatief preferente aandelen?

Cumulatief preferente aandelen (cum prefs) zijn preferente aandelen waarvan de voorrechten, met name de dividendrechten, van jaar tot jaar worden gecumuleerd indien deze niet in dat betreffende jaar kunnen worden gehonoreerd. Dergelijke dividenden hebben voorrang boven dividenden op gewone aandelen.

Waarom cumulatief preferente aandelen?

Het fiscale voordeel van (cumulatief) preferente aandelen boven een gewone verkoop van aandelen is dat de mogelijkheid tot toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten bij schenking of vererving van de preferente aandelen blijft bestaan.

Hebben cumulatief preferente aandelen stemrecht?

Preferente aandelen hebben daarnaast gewoon vergaderrecht en stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders. Voor meer informatie over preferente aandelen of andere soort aandelen, kunt u contact opnemen.

Hoe werken preferente aandelen?

Met preferente aandelen heb je voorrang op betaling ten opzichte van gewone aandelen. Ook wanneer een bedrijf failliet zou gaan, heeft een houder van preferente aandelen voorrang op gewone aandeelhouders, mits er wat te verdelen valt.

Waar worden preferente aandelen verhandeld?

Voorbeeld van preferente aandelen Preferente aandelen verhandelen vaak rond de nominale waarde van het aandeel. Vaak gebruiken bedrijven ze om kapitaal aan te trekken. Op de Nederlandse beurs zijn er niet veel bedrijven die preferente aandelen uitgeven.

Wat zijn preferente obligaties?

Een preferent aandeel is een op inkomen gericht aandeel met een vast dividend, dat wordt uitgedrukt als een percentage van de nominale waarde. Hiermee lijken prefs, zoals deze aandelen ook wel worden genoemd, op obligaties. Alleen behoort het preferente aandeel tot het risico kapitaal.

Hebben preferente aandelen stemrecht?

Wat is de coupon op preferente aandelen?

Een preferent aandeel heeft een zogenaamde couponrente, dat is het dividend dat het bedrijf aan u betaalt. Amerikaanse Prefs betalen per maand of per kwartaal. Dit dividend is in feite rente en blijft in vrijwel alle gevallen gelijk gedurende de looptijd.