Waarom Clientgericht werken?

Waarom Clientgericht werken?

De keuze voor cliëntgerichte zorg heeft een groot effect op de omgang met de cliënt, het dagelijks gedrag van zorgprofessionals, de werkprocessen en de organisatiestructuur. Met een gezamenlijke visievorming creëert u bewustwording, inzicht én draagvlak bij alle partijen.

Wat is cliëntgerichte zorgverlening?

Cliëntgericht werken betekent voor mij dat je je handelingen afstemt op de wensen en behoeftes van de cliënt met het in acht nemen van, en het in stand houden van zijn eigenwaarde en zelfredzaamheid.

Wat betekent cliëntgericht werken?

Cliëntgericht werken is een houding van de professional waarbij hij/zij zich richt op het belang van de cliënt en uitgaat van het perspectief van de cliënt (Van der Pel, 2001; Welling, 2002).

Wat is een contact verzorgende?

Een contactverzorgende is een verzorgende of verpleegkundige die binnen een team verantwoordelijk is voor de praktische uitvoering van de afspraken in de zorgdossiers van een aantal bewoners of patiënten en die fungeert als contactpersoon. Diegene wordt ook wel de Eerst verantwoordelijk verzorgende (EVV’er) genoemd.

Lees ook:   Hoe ontstaat een kiemplant?

Hoe heet de methodiek die uitgaat van vraaggericht werken?

In de scholing ‘Zorg in dialoog’ wordt vraaggerichte zorg gedefinieerd als ‘zorg die uitgaat van de wensen en ervaren behoeften van de cliënt, die in dialoog met de professional tot stand komt en waarbij de cliënt uiteindelijk beslist’.

Wat is vraaggericht werken en hoe pas je dat in deze fase toe?

Vraaggericht werken is een methodiek waarbij de behoefte en wens van de cliënt centraal staat. Cliënt en professionals gaan daarbij met elkaar in ge- sprek over de meest geschikte zorg. Vraaggericht werken betekent niet ‘u vraagt, wij draaien’, maar ook niet ‘ik, als professional, weet wat goed voor u is’.

Hoe kan je vraaggericht werken?

Als je vraaggericht werkt, zorg je dat de behoeften en wensen van cliënten centraal staan. In de Kennisbundel Vraaggericht werken staan alle kenmerken van vraaggericht werken, zoals goede communicatie, keuzemogelijkheden en samenwerking uitgebreid beschreven.