Waarin in zin?

Waarin in zin?

In vraagzinnen met waarin als eerste zinsdeel kunt u het voornaamwoordelijk bijwoord waarin herkennen aan het feit dat u het kunt vervangen door in wat of in wie. Waarin geloof jij? (= in wat geloof jij?)

Wat is maar voor een woord?

maar – voegwoord, bijwoord 1. geeft een tegenstelling aan ♢hij is wel aardig, maar ook een beetje gek 2. niet meer dan dat ♢hij heeft maar twee kinderen Algemene uitdrukkingen: …

Is zodat een voegwoord?

Het voegwoord zodat wordt gebruikt om een gevolg uit te drukken. De betekenis is ‘met als gevolg dat’. Haar decolleté was ravijndiep, zodat ik niet hoorde wat ze zei.

Waarbij waar bij?

waarbij – voornaamwoordelijk bijwoord uitspraak: waar-bij 1. bij wat of bij welk(e) ♢ waar zijn we bij gebleven? 2. onder welke ♢ ik heb veel boeken, waarbij veel kostbare …

Is het Waarop of waar op?

In andere zinnen weet u dat het om het voornaamwoordelijk bijwoord waarop gaat, als u van het gedeelte dat met waarop begint, een aparte zin met daarop kunt maken. In die zin kan daarop worden vervangen door op + het naamwoord waar het op slaat. In andere gevallen schrijven we waar op in twee woorden.

Hoe gebruik je het woord maar?

Het is een handig bruggetje tussen twee zinnen, alleen moet het dan wel juist gebruikt worden. Met ‘maar’ wordt een soort tegenstelling bedoeld: ‘Je zegt dat nou wel, maar ik weet niet of het wel zo is’. Of ‘Je bedoelt het goed, maar ik doe het toch anders’. In veel gevallen ontkracht het woordje ‘maar’ het voorgaande.

Is maar een signaalwoord?

Signaalwoorden zijn woorden die een bepaalde samenhang aanduiden, zoals want, omdat, maar, bijvoorbeeld, dus en tot slot.

Kan je een zin beginnen met zodat?

‘Zodat’ kan niet aan het begin van de zin geplaatst worden.

Wat is een bijwoord voorbeeld?

Een bijwoord is een woord dat meer informatie geeft over een ander woord in de zin, of over de hele zin. Zo is heel in ‘Zij is heel aardig’ een bijwoord; en in ‘Ik kom morgen niet’ zitten twee bijwoorden: morgen en niet.

Waarbij of waarvoor?

dit is de misdaad waarvoor hij levenslang kreeg. dit is de misdaad waar hij levenslang voor kreeg….Voornaamwoordelijk bijwoord.

vnw. bijw.
aanwijz. nabij hiervoor
veraf daarvoor
vragend/betrekk. waarvoor

Waarbij of waaraan?

We schrijven waaraan aan elkaar als de combinatie een voornaamwoordelijk bijwoord is.

Is het hier aan of hieraan?

We schrijven hieraan aan elkaar als de combinatie een voornaamwoordelijk bijwoord is. Dat is het geval als u de combinatie kunt vervangen door het oorspronkelijke voorzetsel en een naamwoord. In andere gevallen schrijven we hier aan in twee woorden. Hier kan dan vervangen worden door ‘op deze plaats’.