Waar wordt op gelet bij een bouwkundig onderzoek?

Waar wordt op gelet bij een bouwkundig onderzoek?

Vloeren, muren, plafonds en metselwerk. Constructie, denk hierbij aan de kapconstructie en het dakbeschot. Trappen, hekwerken en balustrades in de woning. Conditie van een eventuele dakkapel, kozijn, lood, maar ook dakramen.

Waar kijkt een bouwkundige naar?

Waar kijkt een bouwkundig ingenieur allemaal naar? Bij een bouwkundige keuring wordt het huis van boven tot onder, en van binnen en buiten geïnspecteerd. Aan de buitenkant kijkt de bouwkundig ingenieur naar het voegwerk en schilderwerk. Ook aan de binnenkant controleert hij het schilderwerk.

Hoe lang duurt een bouwkundig onderzoek?

Hoe lang duurt een bouwkundige keuring? De tijd varieert nogal van huis tot huis. Als een huis in goede conditie is en er weinig gebreken zijn is het mogelijk de bouwtechnische keuring binnen 1 uur af te ronden. Indien er meer gebreken zijn en/of een huis is groter dan kan de tijd oplopen tot meer dan 2 uur.

Wat staat er allemaal in een bouwkundig rapport?

Een bouwkundig rapport is het resultaat van een zogenaamde bouwtechnische keuring. In een bouwkundig rapport vindt u de uitslag van het bouwkundige onderzoek van uw woning. Een bouwkundig rapport geeft u meer duidelijkheid over de bouwtechnische staat en eventuele verborgen gebreken van de woning.

Is een bouwkundige keuring verstandig?

Een bouwkundige keuring kan u voor onaangename verrassingen behoeden. Zeker bij oudere huizen is een onderzoek naar de bouwkundige staat absoluut aan te raden. Maar ook bij jongere woningen kan het verstandig zijn om een keuring te laten plaatsvinden. Al is het maar voor de zekerheid.

Wat is bouwkundig inzicht?

Een bouwkundig keuringsrapport geeft je helder inzicht in de staat van de woning. En daarmee weet je waar je aan toe bent. Het geeft inzicht in mogelijke gebreken en geeft opties voor verbetering. Ook laat een rapport zien welk onderhoud direct noodzakelijk is en wat je op termijn mag verwachten.

Is een bouwkundige keuring verplicht?

Een bouwtechnische keuring is niet verplicht, maar wel verstandig. De bouwkundige noteert alles in een rapport, waarin staat wat de directe kosten (0-1 jaar) en de kosten op termijn (1-5 jaar) zijn om eventuele gebreken te verhelpen.

Wie betaald de bouwtechnische keuring?

De bouwtechnische keuring wordt in de meeste gevallen betaald door de koper van de woning. De koper van de woning heeft er immers het meeste baat bij dat er een woning wordt gekocht die bouwtechnisch in een goede staat verkeert.

Is een bouwkundig rapport aftrekbaar?

De kosten van een bouwkundig rapport zijn alleen aftrekbaar indien deze samenhangen met het afsluiten van een hypotheek vanwege een aankoop, verbetering of onderhoud van de woning. In de meeste gevallen vragen hypotheekverstrekkers naast een taxatierapport ook om een bouwkundig rapport.

Wat te doen met bouwkundig rapport?

Met het bouwkundig rapport weet u hoe het gesteld is met de woning, waar verbeteringen nodig zijn en welke kosten u in de toekomst mag verwachten. Daarmee kunt u de prijs van het pand naar beneden krijgen.