Waar wordt een hypotheek op gebaseerd?

Waar wordt een hypotheek op gebaseerd?

Je maximale hypotheeklast is het bedrag dat je maximaal aan rente en aflossing mag betalen. Dit wordt berekend door de woonquote te vermenigvuldigen met jouw toetsinkomen. Om tot een bedrag per maand te komen wordt het gedeeld door 12.

Wat is het Financieringslastpercentage?

Het financieringslastpercentage geeft de bruto lasten weer ten opzichte van het bruto inkomen. Bij gelijke netto maandlasten is bij een hogere rentestand het bedrag aan rente hoger en het bedrag voor aflossing lager dan bij een lagere rentestand.

Wat zijn de eisen voor een hypotheek?

Een bank, verzekeraar of andere geldverstrekker houdt bij bepaling van de maximale hypotheek rekening met 4 factoren:

  • Het inkomen.
  • De marktwaarde van de woning.
  • Financiële verplichtingen.
  • De rente.

Waar kijkt de bank naar bij een hypotheek?

Lees ook:   Welke temperatuur gisten?

Hypotheekverstrekkers kijken eerst wat op basis van uw inkomen de maximale maandelijkse hypotheeklasten zijn. Vervolgens kijken zij naar eventuele lopende schulden. Denk aan een persoonlijke lening, een autolening, een roodstand van uw creditcard en ook de mogelijkheid om rood te staan op uw betaalrekening.

Wat telt mee als inkomen voor hypotheek?

Eén van de belangrijkste factoren waarmee je maximale hypotheek wordt berekend is je inkomen. Hoe hoger je inkomen is, hoe meer je kunt lenen. Niet elk onderdeel van je bruto salaris inkomen wordt meegenomen. Incidenteel overwerk of provisie bijvoorbeeld niet, maar een 13e maand en vakantiegeld weer wel.

Wat zijn financieringslasten?

Financieringskosten zijn alle kosten die ontstaan in verband met het afsluiten van een hypotheek, zoals taxatiekosten, notariskosten (hypotheekakte), kosten NHG en de (hypotheek)advieskosten.

Wat is loan to value?

Wat betekent loan-to-value (LTV)? De loan-to-value (LTV) is het percentage waarin de leensom wordt afgezet tegen de waarde van het onderpand. Hoe lager de LTV hoe meer zekerheid dat de leensom kan worden terugbetaald uit de opbrengst van (executie) verkoop van het onderpand.

Lees ook:   Wat is de betekenis van X?