Waar staat PDL voor?

Waar staat PDL voor?

Werk je als verzorgende, verpleegkundige of paramedicus en heb je passie voor zorg dan is de training Passiviteit Dagelijks Leven (PDL) iets voor jou. Jij kunt het verschil maken in de dagelijkse beleving van deze groep mensen bij wie zelfzorgtekorten niet zijn terug te dringen.

Wat is het verschil tussen ADL en PDL?

PDL (passiviteiten van het dagelijks leven) is een methode om de begeleiding, verzorging en verpleging van passieve cliënten te verbeteren. Dit zijn cliënten voor wie de ADL (activering in het dagelijks leven) onvoldoende effect heeft.

Wat zijn de aandachtsgebieden voor PDL?

Aandachtsgebieden bij PDL-methode PDL heeft zeven aandachtsgebieden: liggen, zitten, hygiëne/wassen, aankleden, verschonen, verplaatsen, voeding. Met behulp van de PDL-scorelijst kan de zorgzwaarte van de cliënt bepaald worden.

Wat zijn de principes bij PDL?

Zorgen voor iemand vanuit de PDL-visie is gebaseerd op principes uit de haptonomie. Aanraken, oogcontact maken en op dezelfde ooghoogte communiceren met de cliënt zijn belangrijk. Maar ook het vermijden van snelle, onrustige bewegingen. Spreken dient vooral om gerust te stellen, niet om alleen maar informatie te geven.

Wat betekent passief in de zorg?

‘Passiviteiten van het dagelijks leven’ ook wel afgekort als PDL, is een methode, bestaande uit een complex van handelingen, voorzieningen en maatregelen dat bijdraagt aan optimale begeleiding, verzorging of verpleging van ‘passieve’ patiënten.

Wat is PDL bij dementie?

PDL richt zich op zorgafhankelijke cliënten, gaat uit van de wensen en belevingen van cliënten en het maximaal benutten van hun eigen niveau. Met de PDL-scorelijst kun je als begeleider de zorgzwaarte meten van cliënten.

What does PDL stand for?

Non-small cell lung cancer

 • Melanoma
 • Hodgkin lymphoma
 • Bladder cancer
 • Kidney cancer
 • Breast cancer
 • What does PDL stand for in driving?

  Polarization Dependent Loss. PDL. Poundal (unit of force in the foot-pound-second system) PDL. Propositional Dynamic Logic. PDL. Performance Design Lab (various locations) PDL. Pregnancy Disability Leave.

  What does PDL mean medically?

  poundal, pdl (noun) a unit of force equal to the force that imparts an acceleration of 1 foot/sec/sec to a mass of 1 pound; equal to 0.1382 newtons. see more »

  What is PDL in drilling operations?

  Rotary Table- Opening size: 37-1/2”

 • Max Torque: 52,400 ft-lb@120 RPM
 • Wind Load (Bare): 105mph
 • Setback Load: 800,000lbs
 • Casing Load: 1,300,000lbs
 • Mast HookLoad: 1,300,000 lbs on 14 lines
 • Horsepower Rating: 1476 HP